ورزش

آقای سجادی ، اشتباه گذشته را تکرار نکنید!

احمد میرزاییان
عضو کارگروه ورزش حزب موتلفه اسلامی

دوباره زمان انتخاب اعضا جدید هیات مدیره استقلال و پرسپولیس فرا رسید.مشفقانه و در کمال تواضع از آقای وزیر درخواست می کنیم منافع و مصالح کشور و مطالبه هواداران را در نظر بگیرید و این بار خطا نکنید که خسارت بار است!! دو سال پیش که مباحثی در باره انتخاب اعضا هیات مدیره استقلال مطرح بود و وزیر هم در حال رایزنی و مشاوره با نزدیکان و نهادهای ذی مدخل بودند، طیفی از همکاران رسانه هم نقطه نظراتی داشتند و ارائه دادند. پس از آنکه مشخص شد که آجورلو بر مصدر امور باشگاه قرار خواهد گرفت، بسیاری از همکاران رسانه و مدیران ورزش از سپردن همزمان پست مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره به ایشان انتقاد کرده و تالی فاسد این اقدام را بازگو کردند. متاسفانه آجورلو با اصرار و حمایت عناصر سیاسی پشت صحنه این خواسته خود را عملی کرد و اعضا هیات مدیره مورد نظر خود را هم به وزیر تحمیل کرد و... سال گذشته که زمان حسابرسی فرا رسید و واکاوی صورتهای مالی آغاز شد، به وضوح مشخص شد که چه بر سر استقلال آمده است! دیون تلنبار شده ،‌ولخرجی ها و حاتم بخشی های بسیار و دست بردن در فرابورس و خالی کردن حساب‌های مردم، فضای غمباری در ورزش ایجاد کرد و هواداران استقلال را رنجیده خاطر نمود. همانطور که وزیر محترم در جلسه اخیر اشاره داشت این نوع ولخرجی ها در مقطع فعلی در جامعه خسارت بار است و اسراف و زیاده روی در تحمیل هزینه به مردم هم با احکام و شریعت اسلامی در تضاد می باشد. کاش مدیران ارشد ورزش کشور از روز نخست زیر بار تحمیل افراد نمی رفتند و اجازه نمی دادند این همه به فوتبال و یک باشگاه مردمی جفای آشکار صورت گیرد و... باید از اقدامات تلخ گذشته درس گرفت و آب رفته را بجوی بازگرداند. حال که زمان انتخاب اعضا جدید هیات مدیره استقلال فرا رسیده انتظار قاطبه مردم و هواداران این است که در چینش افراد دقت و حساسیت بیشتری صورت گیرد. به ویژه آنکه در نظر است تا این جابه جایی متوجه باشگاه پرسپولیس هم باشد. یقینا این بار هم عناصری خارج از حوزه ورزش در صدد تحمیل افراد مورد نظر خود خواهند بود. جا دارد این بار با مطالعه دقیق و بررسی جوانب امر ، نفرات متخصص ، کار بلد و‌کارگشا در امور اقتصادی وعلوم مدیریت را برگزید. حضور افراد ورزشی از دو باشگاه در هیات مدیره ضروری نیست و به کار نمی آید، زیرا کادر فنی ، مربیان و سرپرستان دو باشگاه بخوبی از عهده موضوعات تخصصی بر می آیند. لذا باید به حضور عناصری با بینش و تفکر اقتصادی و بنگاه داری توجه کرد و از تکرار انتخاب غلط گذشته اجتناب نمود. لازم است در ذیل توجه مسئولان ارشد ورزش کشور و سازمان خصوصی سازی را به دستور العمل جدید فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا معطوف کنیم که بسیار مهم است و ظرایفی به همراه دارد. ای اف سی به تبعیت از فیفا پنج موضوع مهم را در مباحث مالی و درآمد زایی برای باشگاه‌ها ترسیم کرده است. اول: حق پخش تلویزیونی دوم: تبلیغات محیطی سوم : تبلیغات پیراهن چهارم: ترانسفر بازیکن پنجم: درآمد روز مسابقه( بلیت فروشی، فروش کلاه ،شال و البسه و...در ورزشگاه محل مسابقه). اگر این موضوعات اساسی در باشگاه‌ها مد نظر قرار نگیرد ، مجوز حرفه ای برای باشگاه مورد نظر صادر نخواهد شد. در واقع اگر امور دو باشگاه سرخابی به روال گذشته باشد اتوماتیک وار باید شاهد حذف آنها از مسابقات آسیایی باشیم. افزون بر آن خطر مضاعفی متوجه دیگر باشگاههای ایرانی است که باید اقدامات مالی و درآمدزایی خود را با دستور العمل فیفا و ای اف سی منطبق وهماهنگ‌کنند. جا دارد در این برهه فدراسیون فوتبال و امور بین الملل آن مراتب را به وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی منعکس کنند و راه برون رفت از این ماجرا را پیدا کنند. لازم است دولت و‌مجلس با دقت نظر در این موضوع وارد شده و برای رتق و فتق امور باشگاهداری و نظام نوین آن راهی منطقی بیابند. حق پخش تلویزیونی و حل و فصل این موضوع مهم و بنیانی از عهده وزارت ورزش خارج است و یک تصمیم کلان در حوزه اقتصادی و باشگاهداری به حساب می آیدو... در باره تبلیغات محیطی و درآمد روز مسابقه و بلیت فروشی توسط باشگاهها هم حرفی برای گفتن نداریم چرا که به قول قدیمی ها: دست ما کوتاه و خرما بر نخیل...