طرح تقسیم استان‌های سیستان، كرمان و اصفهان در دستور كار مجلس
عضو كمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تاكید بر ضرورت كاهش بروكراسی اداری در استان‌ها گفت: استان‌های سیستان و بلوچستان، كرمان و اصفهان بر اساس طرح نمایندگان قرار است تقسیم شوند.این طرح از دو سال پیش توسط نمایندگان ارائه شده است.
کد خبر: ۳۵۷۱۲
تاريخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۱

ابوالفضل ابوترابی طرح تقسیمات كشوری را مرتبط با تقسیم سه استان عنوان كرد و گفت: این طرح از حدود دو سال پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح و به كمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع داده شده است. این طرح درباره سه استان بزرگ و پهناور ایران است.

وی درباره قانون تقسیمات كشوری اظهار كرد: این قانون چند بار به روزرسانی شده است اما همچنان نواقصی دارد. دولت در این زمینه در حال تهیه یك لایحه جامع است و مجلس منتظر ارسال این لایحه از سوی دولت است. در كنار آن یك طرح مهمی در دستور كار قرار دارد كه تحول بنیادینی در نظام اداری و حكمرانی كشور ایجاد می كند كه به آن مردمی سازی حكمرانی یا مدیریت جامع شهری و روستایی گفته می شود. این طرح در ۲۶۰ ماده تهیه شده است كه بر اساس آن امور محلی مربوط به پارلمان های محلی است. این طرح مانند كشورهایی است كه مبتنی بر تمركز زدایی هستند.

عضو كمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با تاكید بر ضرورت كاهش بروكراسی اداری در استان ها گفت: استان های سیستان و بلوچستان، كرمان و اصفهان بر اساس طرح نمایندگان قرار است تقسیم شوند. این طرح از دو سال پیش توسط نمایندگان ارائه شده است و در حال حاضر در نوبت صحن قرار دارد و مراحل قانونی آن كاملا طی شده است.

وی افزود: استان سیستان و بلوچستان ۱۱ درصد كل خاك ایران را در بر گرفته است و در واقع استاندار این استان قرار است بر استانی مدیریت كند كه بیش از ۸۰۰ كیلومتر بین چابهار تا مركز استان یعنی زاهدان فاصله است. در اصفهان و در مركز استان یعنی كاشان برای كارهای اداری باید بیش از ۲۵۰ كیلومتر راه طی كنند تا به شهر اصفهان برسند.

ابوترابی از مسائل اقتصادی به عنوان یكی از مباحث مهم در تقسیم استان ها یاد كرد و گفت: با تقسیم استان ها، به جای اینكه اعتبارات و بودجه ها داخل خود استان تقسیم شود، از تهران كار تقسیم بودجه انجام می شود.

عضو كمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس بیان كرد: در غرب كشور، استان ها كوچك هستند و كوچكترین استان ایران یعنی ایلام در غرب قرار دارد اما در شرق پهناوری استان ها بسیار بزرگ هستند و پنج استان بزرگ كشور در شرق قرار دارند.