سبک زندگی عاشقانه و اسلامی
مودت و رحمت و عشق و صفا بین همسران اسلامی و ایرانی، داستانی سراسر لطف و صمیمیت و شادی عمیق روحی است.
کد خبر: ۳۴۰۴۶
تاريخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۴
محمد حاجی- شعر زیبای امام موسی صدر برای همسرش مرحومه خانم پروین خلیلی کازرونی که در مهرماه ۱۴۰۰ به رحمت الهی رفت.

پ - پردهای از پرند سیم اندود

ماه بردوش شام گسترده

ر- روشن و دلکش خیال انگیز

وز نسیم شبانه افسرده

و- واندراعماق آشیانه خویش

سر خود مرغ حق فرو برده

ی- یاد بیداری و تلاش و سخن

از خیال زمانه بسپرده

ن- نیمی از شام هجر بگذشته

صحبت غم، به جانم آورده

خ- خواب بگریخته ز دیده من

دامن از اشک چشم، پر کرده

ل- لیک با رنج جانگداز فراق

روح باز از غمش نیازرده

ی- یاد مهر حیات بخش (مه) ام

زنده می دارد این تن مرده

ل- لاله حاوی او چراغ شب است

نور برشام هجر گسترده

ی- یارب از جور دهر برهانش

تا که برهاند این سرا پرده

مودت و رحمت و عشق و صفا بین همسران اسلامی و ایرانی، داستانی سراسر لطف و صمیمیت و شادی عمیق روحی است. امام موسی صدر شخصیتی روحانی و سیاستمداری هوشمند و رهبری سازمانده با همه مشغله کاری در شعر زیبای خود نمونهای از سبک زندگانی اسلامی و خانواده هایی است که اسوه آنها پیامبر و علی و زهرا و حسن و حسین و زینب و ام کلثوم علیهم السلام است. به خویشتن صادقانه خود صادقانه برگردیم.