عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:
راه های جبران کمبود برق/ فصل سرما فرصت خوبی برای اصلاح زیرساخت‌های صنعت برق است
عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس گفت: فرا رسیدن فصل سرما فرصتی خوب برای بهبود زیرساخت‌های انرژی کشور محسوب می‌شود.
کد خبر: ۳۴۰۴۴
تاريخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۳
عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس گفت: فرا رسیدن فصل سرما فرصتی خوب برای بهبود زیرساختهای انرژی کشور محسوب میشود.

هدایتالله خادمی در گفتوگو با خبرنگار نما، با بیان اینکه فرا رسیدن فصل سرما فرصتی خوب برای بهبود زیرساختهای انرژی کشور محسوب میشود، اظهار داشت: متأسفانه در تابستان گذشته حدود 8500 تا 9000 مگاوات ناترازی تولید و مصرف برق در کشور وجود داشت و این ناترازی به قطعیهای گسترده در شبکه برق کشور منجر شد.

وی با اشاره به کمبود منابع آبی گفت: با وجود کمبود منابع مالی و کاهش بارشها در سالهای گذشته، در روند رهاسازی آب از سدها با محدودیتهایی مواجه هستیم؛ بنابراین باید حسابشده از ظرفیت نیروگاههای برق آبی استفاده شود.

کارشناس انرژی با بیان اینکه با رشد عجیب 8500 مگاواتی مصرف برق مواجه شدهایم، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر حدود 5500 تا 6000 مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد که برای رفع این خلأ باید حدود 8000 مگاوات برق تولید شود و اگر دولت سیزدهم از الان زیرساختها را اصلاح کند، تابستان سال آینده با کمبود برق مواجه نخواهیم بود.

خادمی ادامه داد: در کشور پهناور ایران هرگونه سرمایهگذاری باید با دقت انجام شود. ترجیحاً در نقاط دوردستی که برقرسانی شده، گازرسانی باید با محاسبات دقیق و اقتصادی انجام شود. همچنین گازرسانی در روستاهای کوهستانی نیز مشکل و پرهزینه بوده و باید روی برقرسانی، هر چند با یارانه تمرکز شود.

وی با بیان اینکه بهترین راه تأمین کسری برق، ساخت نیروگاههای کوچک و پراکنده با سرمایهگذاری بخش خصوصی است که قبلاً در برنامه دولت بود که احتمالا با امضای معاهده پاریس منتفی شده است، اظهار داشت: چنین نیروگاههایی در ساحل دریا میتوانند همزمان آب شیرین و برق تولید کنند. در کنار کارخانههای که همزمان به گرما و برق نیاز دارند، در مجتمعهای مسکونی بزرگ، مجتمعهای ورزشی، مجتمعهای گلخانهای برای تأمین همزمان برق و گرمایش، بهترین گزینهاند. در گلخانههای بزرگ حتی دیاکسیدکربن حاصل از سوخت که یکی از نیازهای گیاه است، این شیوه تولید برق را جذابتر میکند.