دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در یزد تشریح کرد:
ظرفیت های صادراتی استان برای برون‌رفت از تحریم
رمز برون‌رفت از تحریم صادرات است، مشکلات عدیده‌ای نظیر چند نرخی بودن ارز، ورود مواد اولیه مقطعی، عدم‌حمایت همه‌جانبه دولت از امر صادرات ، عدم افزایش وابسته بازرگانی در کشورها، نبود برنامه اساسی و درست برای صادرات، عدم ورود ارز به‌واسطه تحریم‌ها و معضل کرونا، اقتصاد و صادرات جهان و کشور ما را دچار چالش کرده است.
کد خبر: ۳۴۰۳۷
تاريخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۶
حسن ملکپور دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان یزد؛ در خصوص ظرفیتهای صادراتی این استان گفت: استان یزد بعد از تهران، اصفهان و آذربایجان چهارمین استان صنعتی کشور و دومین استان معدنی بعد از کرمان است؛ تولید و صادرات کاشی،میلگرد، ظروف شیشهای، هیدروکربن به کشورهای همسایه و هلند و کره جنوبی ازجمله ظرفیتهای استان است.

وی افزود: حدود 800 واحد شیمیایی و سلولزی، 450 واحد غذایی و دارویی، 650 واحد نساجی در استان فعال هستند. همچنین 180 واحد کاشی و سرامیک که بهصورت قارچ گونه به تعداد آنها افزوده میشود، 600 واحد استخراج سنگهای ساختمانی، 180 واحد آجر و فرآوردههای نسوز در استان فعال هستند.

ملکپور با بیان اینکه یزد دارای ظرفیت مناسبی در حوزه کشاورزی است؛ خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی در استان باید دید و بینش خود را در این حوزه تغییر دهد؛ بهطور مثال استفاده از آب مجازی در یزد که جزو استانهای کم آب است؛ باید در دستور کار قرار بگیرد اما متأسفانه شاهد افزایش تعداد گلخانهها و کاشت صیفیجات و محصولات پر آب هستیم که بابت کشت و صادرات آنها در این شرایط کمآبی خشنود هستند.

دبیر استان یزد ایجاد تحول در ساختار کشاورزی یزد برای تولید و صادرات محصولات مرغوبی نظیر پسته، زعفران و انار را ضروری دانست.

وی ادامه داد: رمز برونرفت از تحریم صادرات است، مشکلات عدیدهای نظیر چند نرخی بودن ارز، ورود مواد اولیه مقطعی، عدمحمایت همهجانبه دولت از امر صادرات ، عدم افزایش وابسته بازرگانی در کشورها، نبود برنامه اساسی و درست برای صادرات، عدم ورود ارز بهواسطه تحریمها و معضل کرونا، اقتصاد و صادرات جهان و کشور ما را دچار چالش کرده است.

ملکپور ضمن انتقاد از عدم حضور کشور در بازسازی کشورهای جنگزده سوریه و عراق را یکی از نقاط ضعف دیپلماسی اقتصادی در سالهای گذشته برشمرد و گفت: در حال حاضر که دولت مردمی و انقلابی در رأس امور قرارگرفته است باید این موارد مدنظر این دولت باشد و مشوقهای صادراتی را برای صادرکنندگان در نظر بگیرد، در حال حاضر هزینههای سنگین حملونقل در استان قیمت کالا را بالا میبرد و این امر باید مورد تعدیل قرار بگیرد.

این فعال سیاسی تصریح کرد: با توجه به همراهی قوای سهگانه در شرایط فعلی امیدواریم بتوانیم تمام مشکلات پیش روی صادرات اعم از مشکلات بانکها را از میان برداریم، بحث حذف دلار از مبادلات و جایگزینی ارزهای محلی و بازاریابی بینالمللی نیز باید موردتوجه قرار بگیرد.

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در استان یزد در پایان تأکید کرد: حدود 50درصد اشتغال یزد در بخش صنعت است؛ درصورتیکه میانگین کشوری حدود 30 درصد است و این بیانگر آن است که یزد در این زمینه موفق ظاهرشده است.