محمدکاظم انبارلویی:
مذاکره با آمریکا و اروپا دستاوردی برای ما نداشت
محمدکاظم انبارلویی معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است بزرگ‌ترین دستاورد دولت روحانی اثبات بی فایده بودن اعتماد به غرب است. مذاکره با آمریکا و سه کشورِ شرور اروپایی هیچ دستاوردی برای ما نداشت و آن‌ها حاضر نشدند حتی یک امتیاز به ما بدهند.
کد خبر: ۳۳۶۱۹
تاريخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۱
معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: اشتباه دولت روحانی این بود که شرایط برجام به شکلی پیش رفت که ما تمام تعهدات خود را از قبل از اجرای تعهدات طرف مقابل انجام دادیم و عملاً دست خود را خالی کردیم.

محمدکاظم انبارلویی معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است بزرگ‌ترین دستاورد دولت روحانی اثبات بی فایده بودن اعتماد به غرب است. مذاکره با آمریکا و سه کشورِ شرور اروپایی هیچ دستاوردی برای ما نداشت و آن‌ها حاضر نشدند حتی یک امتیاز به ما بدهند.

انبارلویی با بیان اینکه منفی‌ترین بخش کارنامه روحانی این بود که حل و فصل تمام مشکلات اقتصادی را منوط به حل مناقشات خارجی کرد، افزود: از این مسئله که بگذریم اشتباه ایشان این بود که شرایط برجام به شکلی پیش رفت که ما تمام تعهدات خود را از قبل از اجرای تعهدات طرف مقابل انجام دادیم و عملاً دست خود را خالی کردیم.