کلام نور
کد خبر: ۳۳۶۰۸
تاريخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۷
واقعاً دردآور است برای انسان که انسان مشاهده بکند در استان خوزستان با این مردم وفاداری که در این استان هستند، با این همه امکانات و استعدادهای طبیعیای که در این استان وجود دارد، با این همه کارخانهجاتی که در این استان وجود دارد، وضع مردم به جایی برسد که آنها را ناراضی کند و مسئلهی آبشان، مسئلهی فاضلابشان آنها را ناراحت کند. اگر چنانچه توصیههایی که نسبت به آب خوزستان و فاضلاب اهواز [شده بود] -که این همه تأکید شد برای فاضلاب اهواز و مسائل آب- مورد توجّه قرار میگرفت، حالا مسلّماً این اشکالات را نداشتیم. خب حالا که مردم ناراحتیشان را بُروز دادند و اظهار کردند، هیچ گِلهای نمیشود از مردم داشت.

امام خامنه ای 1400/5/1