نصر عزیزی بررسی کرد:
تحویل زمین سوخته
عضو شورای مرکزی عملکرد نامناسب دولت روحانی را عاملی برای دامن زدن به افزایش قیمت اقلام اساسی دانست و گفت: دولت نیز عملکرد نادرست و سوء تدبیر نتوانست نسبت به مدیریت بازار اقدام کند بدیهی است بار اصلی مشکلات روی دوش دولت سیزدهم خواهد افتاد و این موضوع که دولت جدید سرزمین سوخته‌ای را از دولت روحانی تحویل می‌گیرد، بخشی مرتبط با همین موارد است
کد خبر: ۳۳۵۸۲
تاريخ: ۲۸ تير ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۶
افزایش قیمت اقلام اساسی در روزهای منتهی به کار دولت دوازدهم سبب ایجاد نوعی نارضایتی شده است. نصر عزیزی؛ عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی دراینباره گفت: روند افزایشی قیمتها از چند سال گذشته و بهویژه در حوزه نهادههای دامی و خوراک طیور که موجب افزایش قیمت اقلام اساسی زندگی مردم است ادامه داشته، عدم تأمین ارز بهموقع برای خوراک و امور مرتبط با طیور و دام مانند گنجاله ذرت و جو که 95 درصد تولید برخی از محصولات غذایی به آن وابسته است منجر به سیر صعودی قیمتها شد.

وی افزود: روبرو شدن مرغداریها با نبود غذای طیور که از قبل قابل پیشبینی بود و در حوزه دامداری و دامپروری نیز همین بود و برخی از دامداران به دلیل عدم تأمین نهادهها دامهای خود را فروختند و کشتار دامهای نژاد اصلی و مولد و یا تلف شدن آنها یکی دیگر از مسائل است که جایگزین کردن برای آنها بسیار مشکل است.

این عضو شورای مرکزی تأکید کرد: به دلیل اینکه تولیدات دامی و فراوردههای طیور با مشکلات تأمین نهادهها روبرو شد و ارز مناسب و ذخیره مناسب در اختیار نبود تولیدات کاهش یافت و تولیدکننده نیز ناچار بود اقلام خود را گران بفروشد و به دلیل افزایش نرخ تورم و همچنین عدم تناسب عرضه و تقاضا مردم با افزایش قیمت مواجه شدند.

عزیزی عملکرد نامناسب دولت روحانی را عاملی برای دامن زدن به افزایش قیمت اقلام اساسی دانست و اظهار کرد: دولت نیز عملکرد نادرست و سوء تدبیر نتوانست نسبت به مدیریت بازار اقدام کند بدیهی است بار اصلی مشکلات روی دوش دولت سیزدهم خواهد افتاد و این موضوع که دولت جدید سرزمین سوختهای را از دولت روحانی تحویل میگیرد، بخشی مرتبط با همین موارد است با استقرار دولت جدید با برنامه فوری و مناسب میتواند مقدمات زنجیره تولید را ایجاد کند و وضع موجود را تا حدودی بهبود ببخشد.

وی در پاسخ به زمان تقریبی حل مشکل افزایش قیمتها در دولت سیزدهم گفت: در صورت تداوم مشکلات موجود با همین شیب و تحویل دادن زمین سوخته به دولت بعد و خزانه خالی به نظر میرسد کار دولت جدید دشوار است و البته دولت جدید که مورد اقبال مردم انقلابی است مورد هجمه مخالفین و دشمنان قرار خواهد گرفت و تحریمها نیز شدت میگیرد ولی اراده عمومی و گروه مصمم و مقید و مردمی دولت جدید با همراهی سایر قوا میتواند بر مشکلات فائق آید ولی مشکلات طبیعتاً تا مدتی ادامه خواهد داشت.