سید مصطفی میرسلیم:
مردم در دام ظاهرفریبان خودباخته و غربزده نخواهند افتاد
هرکدام از نامزدها به جای طعنه زدن به دیگران و هو کردن باید از سوابق و دستاوردهای خود دفاع کند. مردم دیگر تجربه ۹۶ را تکرار نخواهند کرد و در دام ظاهرفریبان خودباخته و غربزده نخواهند افتاد.
کد خبر: ۳۳۲۷۷
تاريخ: ۰۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۱
میرسلیم از کاندیداهای ظاهرفریب انتقاد کرد.

سید مصطفی میرسلیم رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در توئیتی نوشت: هرکدام از نامزدها به جای طعنه زدن به دیگران و هو کردن باید از سوابق و دستاوردهای خود دفاع کند. مردم دیگر تجربه ۹۶ را تکرار نخواهند کرد و در دام ظاهرفریبان خودباخته و غربزده نخواهند افتاد.