تاج زاده، رسوایی تازه اصلاح طلبان
خیراً نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان( ناسا) این شخص را برای نامزدی اصلاح‌طلبان نام برده است! این رسوایی جریان تندرو اصلاح طلبان است زیرا اگر اصلاح‌طلبان می‌خواهند کشور را اداره کنند با چنین کسی میسر نیست.
کد خبر: ۳۳۲۶۹
تاريخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۳
محمد حاجی- دکتر بادامچیان نقل می کرد زمانی که دبیر کمیسیون احزاب بودم و تاج زاده معاون سیاسی و نماینده وزارت کشور در کمیسیون احزاب بود والبته روزهای اوج فعالیت تاج زاده بود در اتاق کمیسیون در وزارت کشور دو نفری بودیم. داشتم به او نگاه می کردم پرسید به چه فکر می کنید ؟ گفتم به عاقبت نکبت بار شما.»

باورش نیامد. پس از چندسال اعمالش او را به زندان انداخت، پدر همسرش او را طرد کرد. زندان موجب تنبیه و آگاهی او نشد. از زندان که بیرون آمد مواضع او شبیه مواضع صداهای بیگانه شد. اکنون مانند یک ضد انقلاب سخن میگوید و اخیراً با اینکه می داند محکومیت دارد و حتی وزارت کشور هم نمی تواند او را برای موارد عادی کشور تایید کند و صلاحیتی برای او نمانده که رد شود، خود را نامزد ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران کرده است. این کار ها حکایت از مشکلات روحی و روانی دارد. بیچاره تر از او رسانههای بیگانه هستند که به او و رفتار و گفتارش میپردازند!

اخیراً نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان( ناسا) این شخص را برای نامزدی اصلاحطلبان نام برده است! این رسوایی جریان تندرو اصلاح طلبان است زیرا اگر اصلاحطلبان میخواهند کشور را اداره کنند با چنین کسی میسر نیست. حتی اصلاحطلبانی که دارای تحلیل صحیح باشند این کار را یک خطای غیرعقلایی می دانند. اگر می خواهند مردم به این شخص رای بدهند که کسی به او رای نمیدهد و نامزد کردن یعنی بی احترامی به مردم و اهانت به فهم مردم. اگر بخواهند نامزد آنها از شورای نگهبان احراز صلاحیت بشود که آنها خود کسی را نامزد کردهاند که به علت محکومیت، وزارت کشور هم او را رد میکند ولی گویا بخشی از اصلاحطلبان دیگر امیدی به باقی ماندن در بین مردم ندارند و به قدری منفور مردم شده اند که دارند به تدریج اپوزسیون و مخالف نظام تبدیل می شوند. این دیگر رسوایی است، خدا به آنان رحم کند.