مزیت های دولت حزبی
هفته نامه ی شما در ادامه ی سلسله مطالب خود در مورد دولت حزبی،در این شماره و همزمان با آغاز ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری سیزدهم،این موضوع را مورد بررسی قرار داده است
کد خبر: ۳۳۲۴۲
تاريخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰