حمیدرضا ترقی:
دولت آینده به دنبال توافق‌نامه‌هایی همانند ایران و چین باشد
ترقی در مورد اینکه بحث سیاست خارجی چه اندازه باید در اولویت مسایل کاری دولت آینده باید باشد گفت:ما بایستی بتوانیم به سمت برقراری روابط تجاری با کشورهای بزرگ مثل چین و روسیه و همچنین کشورهای مسلمان و همسایه خود حرکت کنیم.
کد خبر: ۳۳۱۳۱
تاريخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۶
کارشناس حوزه مسایل سیاسی با بیان اینکه اگر بتوانیم در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ طی یک دهه آینده به حوزه قوت برسیم و توسعه لازم را در این دو بخش ایجاد کنیم، به یک کشور نمونه و الگو برای جهان اسلام تبدیل می شویم اظهار می دارد: مسایل اقتصادی و معیشتی از مهم ترین حوزه هایی است که رییس جمهور آینده بایستی به آن بپردازد، رییس جمهور بعدی بایستی به قدری در این حوزه خبره باشد که بتواند مشکلات فعلی را که ناشی از سوء مدیریت است حل کند.

حمیدرضا ترقی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا آینده در خصوص مهم‌ترین اولویت‌های دولت آینده در ایران اظهار داشت: مسایل اقتصادی و معیشتی از مهم ترین حوزه هایی است که رییس جمهور آینده بایستی به آن بپردازد. رییس جمهور بعدی بایستی به قدری در این حوزه خبره باشد که بتواند مشکلات فعلی را که ناشی از سوء مدیریت است حل کند. همچنین در راستای منویات رهبری و کلیات نظام قدم بر دارد و خود را هماهنگ با سیاست های کلان نظام قرار دهد. مساله بعدی در حوزه سیاست خارجی است. ایران باید بتواند با کشورهای مختلف روابط تجاری و اقتصادی برقرار کند و توافق نامه ها و مراودات تجاری در جهت ایفای منافع کشور منعقد کند.

* تقویت اقتصاد و فرهنگ ایران را الگوی جهان اسلام قرار می دهد

وی در مورد اینکه بحث سیاست خارجی چه اندازه باید در اولویت مسایل کاری دولت آینده باید باشد گفت: قطعا حوزه سیاست خارجی حوزه بسیار مهمی است. دیدیم که اخیرا توافقنامه ۲۵ ساله با چین امضا شد که تبعات مثبت زیادی برای ایران به لحاظ تامین منافع امنیتی و اقتصادی داشته است. لذا مساله سیاست خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است. ما بایستی بتوانیم به سمت برقراری روابط تجاری با کشورهای بزرگ مثل چین و روسیه و همچنین کشورهای مسلمان و همسایه خود حرکت کنیم.

ترقی در مورد راه های توسعه ایران طی یک دهه آینده افزود: مهم ترین حوزه ها از نگاه من دو مبحث است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. یکی توسعه اقتصادی است و دیگری توسعه فرهنگی. ایران در حوزه توسعه اقتصادی در آینده باید حرفی برای گفتن داشته باشد. از امکانات موجود در کشور استفاده کند و آنها را بالفعل تبدیل کند. همچنین در حوزه توسعه فرهنگی باید سرآمد باشد به خصوص در میان کشورهای اسلامی. اگر بتوانیم در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ به حوزه قوت برسیم و توسعه لازم را در این دو بخش ایجاد کنیم فکر می کنم به یک کشور نمونه و الگو برای جهان اسلام تبدیل شویم.