افراد مطرح جریان اصولگرایی
در این میان ظاهراً آرامش انتخاباتی نسبی بر اردوگاه اصولگرایان سایه انداخته اما اسامی مختلفی مطرح می‌شود افرادی مانند ابراهیم رئیسی، بادامچیان، میرسلیم، انواری، ترقی، نیکنام، رضایی، ضرغامی، عباسی، جلیلی، نیکزاد، قاضی زاده، ناظمی اردکانی، قالیباف، سیدپرویز فتاح، محمد سعیدی کیا، رستم قاسمی و گزینه‌های دیگر مطرح شدند.
کد خبر: ۳۳۱۱۷
تاريخ: ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۱
در این میان ظاهراً آرامش انتخاباتی نسبی بر اردوگاه اصولگرایان سایه انداخته اما اسامی مختلفی مطرح میشود افرادی مانند ابراهیم رئیسی، بادامچیان، میرسلیم، انواری، ترقی، نیکنام، رضایی، ضرغامی، عباسی، جلیلی، نیکزاد، قاضی زاده، ناظمی اردکانی، قالیباف، سیدپرویز فتاح، محمد سعیدی کیا، رستم قاسمی و گزینههای دیگر مطرح شدند.