محمد بومیان:
فرهنگ راهپیمایی اربعین نباید کمرنگ شود
قائم مقام سیاسی حزب موتلفه اسلامی در آستانه اربعین حسینی گفت: راهپیمایی اربعین حرکت خودجوش مردمی است که در سال های اخیر تبدیل به یک فرصت و فرهنگ ارزشمند گردیده و نباید کمرنگ شود.
کد خبر: ۳۲۰۵۱
تاريخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۸

قائم مقام سیاسی حزب موتلفه اسلامی در آستانه اربعین حسینی گفت: راهپیمایی اربعین حرکت خودجوش مردمی است که در سال های اخیر تبدیل به یک فرصت و فرهنگ ارزشمند گردیده و نباید کمرنگ شود.

محمد بومیان اظهار داشت: در راهپیمایی اربعین رفتارهایی از عاشقان حسینی مشاهده میشود که کمتر نظیر آن در مقطع زمانی و مکانی دیگر قابل مشاهده است.

رییس ستاد اربعین حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: امسال باتوجه به شرایط بیماری کرونا و محدودیت های موجود، همان گونه که شیفتگان اهل بیت (ع) با ابتکار عمل های جذاب و مفید، عزاداری دهه اول محرم را با شکوه برگزار کردند، در ایام اربعین نیز می توان با خلق ایده های جدید، فعالیت های مناسبی را جایگزین کرد.

وی با اشاره به آمادگی موکب های ایرانی برای امور خدماتی افزود: موکب ها می توانند همان طور که در مسیر راهپیمایی اربعین به ارائه خدمات مختلف می پرداختند، این ظرفیت را در عرصه طرح مواسات و کمک مؤمنانه ادامه دهند و با تهیه و توزیع ارزاق بین نیازمندان و نیز اقلام بهداشتی بین محرومین، فرهنگ راهپیمایی اربعین را رونق بخشند.

بومیان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره راهپیمایی اربعین تأکید کرد: لبیک یا حسین (ع) فقط راهپیمایی کردن نیست، بلکه پیمودن راه حضرت سیدالشهدا (ع) هم هست. چه بسا یکی از رموز رخدادها و محدودیت های امسال همین است که ما از حالت تظاهر و عادت خارج شویم و به عمق و مفهوم اعمال توجه کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: باتوجه به موج سوم بیماری کرونا و سخت تر شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، دولت تدبیر و امید می تواند از ظرفیت های بسیار خوب و مفید اربعین در ایران و در ایام ماه صفر در جهت خدمت بیشتر به محرومین و نیازمندان جامعه بهره برداری نماید. قطعا در این شرایط بحرانی نباید تنها به اقدامات سلبی پرداخته شود، بلکه با تدبیر مناسب و مدیریت صحیح و اعتماد به ملت فهیم و شریف و همیشه همراه ایران اسلامی، از این بحران سخت عبور کرد.