حسن لاسجردی بررسی کرد:
هدف جریان اصلاحات از جلوه دادن اختلاف ميان اصولگرايان
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با اشاره به اين كه اصلاح طلبان به دنبال اين هستند كه نواصولگرايي را موضوعي جدا از اصولگرايي جلوه دهند، گفت: آنها با جلوه دادن اختلاف ميان چهره هاي بزرگ اصولگرايي تنها به دنبال دامن زدن به اختلافات هستند و همين موضوع نشان دهنده آن است كه برخلاف تصورات اصلاح طلبان، اصولگرايان به وحدت رسيده اند و اين اختلافات تنها در ميان جريان اصلاح طلبي ديده مي شود.
کد خبر: ۳۰۰۲۶
تاريخ: ۱۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۲

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با اشاره به اين كه اصلاح طلبان به دنبال اين هستند كه نواصولگرايي را موضوعي جدا از اصولگرايي جلوه دهند، گفت: آنها با جلوه دادن اختلاف ميان چهره هاي بزرگ اصولگرايي تنها به دنبال دامن زدن به اختلافات هستند و همين موضوع نشان دهنده آن است كه برخلاف تصورات اصلاح طلبان، اصولگرايان به وحدت رسيده اند و اين اختلافات تنها در ميان جريان اصلاح طلبي ديده مي شود.

حسن لاسجردي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در اين باره به «رسالت» گفت: موضع گيري و هجمه هايي كه برخي جريانات سياسي از جمله اصلاحات نسبت به اصولگرايي وارد مي كنند تنها به جهت چند نكته است. نخست، با توجه به شرايط فعلي قدرت يعني دولت، شوراي شهر و حتي عملكرد نمايندگان مردم در مجلس به شدت تحت اعتراض گروه هاي سياسي، مردم و افكار عمومي است به همين جهت جريان اصلاحات بايد راهي پيدا كند لذا يكي از راه هايي كه اين جريان سياسي مي تواند به اغنا افكار عمومي يا پاسخ به مطالبات مردم مي تواند به كار گيرد؛ تهاجمي رفتار كردن به جريان رقيب يعني اصولگرايي است زيرا در تلاش است تا جبهه رقيب را به عقب براند.

اين فعال سياسي اصولگرا با اشاره به عملكرد نابه سامان اصلاحات طي چند سال اخير ادامه داد: جريان اصلاحات به جهت اين عملكرد به دنبال شريك يا يار است كه آن را هم در اين ناكامي شريك خود خطاب كند؛ اما نكته مهمتر آن است كه اين جريان سياسي بيشتر ترس از آينده دارد.

وی تصريح كرد: صاحب نظران، اهالي انديشه، افراد اهل علم و آينده نگر معتقدند كه با توجه به عملكرد جريان اصلاحات در دولت، شوراي شهر، مجلس و ديگر قسمت ها به طور حتم مردم چه در صورت حضور جدي چه حضور نسبي شان در دوره ديگر انتخابات هيچ اقبالي به آنها نخواهند داشت.

لاسجردي افزود: ادبيات تهاجمي كه از سوي اصلاحات براي رقيب عنوان شده است تنها ترس شان از آينده را نشان مي دهد و آنها در تلاش هستند تا با حمله به رقيب تاحدودي هم خود را جمع و جور كرده و هم نسبت به ترس شان در آينده فائق آيند.

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي با اشاره به اين كه جريان اصلاحات دائما برطبل اختلافات درون گروهي اصولگرايان مي كوبد، گفت: به هر صورت جريان اصولگرايي درون خود مانند تمام جريانات معروف دنيا با طيف هاي مختلفي مواجه است اما با تمام اين اختلاف نظرات در انتخابات موفق شده است تا به يكدستي و وحدت برسد تا در انتخابات حضور پيدا كند كه شاهد اين موضوع در انتخابات گذشته بوديد.

اين فعال سياسي اصولگرا با اشاره به اين كه اصلاح طلبان به دنبال اين هستند كه نواصولگرايي را موضوعي جدا از اصولگرايي جلوه دهند، گفت: آنها با جلوه دادن اختلاف ميان چهره هاي بزرگ اصولگرايي تنها به دنبال دامن زدن به اختلافات هستند و همين موضوع نشان دهنده آن است كه برخلاف تصورات اصلاح طلبان، اصولگرايان به وحدت رسيدند و اين اختلافات تنها ميان جريان اصلاح طلبي ديده مي شود.

لاسجردي گفت: به نظر مي رسد جريان اصلاحات به جهت مطرح شدن بحث هاي انتخاباتي و تعيين سرنوشت تنها با جلوه دادن اختلاف ميان اصولگرايان به دنبال از ميان به در كردن جريان رقيب از ميدان است .

او افزود: اگرچه جريان اصولگرايي خيلي خودش را بروز و ظهور نداده يا خيلي براي مردم شناخته شده نيست اما به نظر مي رسد جريان اصلاحات تجربه اي در اين زمينه داشته و مي توان به طور مثال به جوانان اصلاحات (حزب ندا) اشاره كنيم كه توانستند خود را به مردم بشناسانند اما اين بدان معنا نيست كه آنها از اين تشتت جدا شده اند و تجربه اي نداشتند.

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در پايان گفت: بايد تاكيد كنم كه جريان اصلاحات در تلاش است تا بر ناكامي هاي خودش با فشار بر رقيب و به ميدان آوردن نقاط ضعفش براي خود يار پيدا كند و در عين حال چون خود را شكست خورده انتخابات مي داند به دنبال آن است تا فضايي ايجاد كند كه جريان رقيب هم شكست خورده جلوه داده شود.