حسن لاسجردی:
حامیان امام اندیشه مبارزه با استکبار ایشان را ترویج کنند
این کارشناس مسائل منطقه درباره این‌که احیا و ترویج دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(ره) بر عهده چه کسانی است؟ گفت: با توجه به این‌که حضرت امام (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و به نوعی معمار یک نظام مذهبی بوده، همه کسانی که اعتقاد و باور دارند، البته منظور از همه،‌ افرادی است که دارای اولویت هستند، مانند شاگردان ایشان و کسانی که به تفکر ایشان علاقه قلبی دارند و معتقدند که می‌توان با این تفکر زندگی کرد، حاکمیت به راه انداخت، امکان نشر و ترویج اندیشه‌های امام (ره) برای آن‌ها وجود دارد.
کد خبر: ۳۰۰۱۲
تاريخ: ۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۸
یک کارشناس مسائل غرب آسیا تاکید کرد: مبارزه با استکبار از اصول اولیه امام (ره) بود و اعتقاد داشتند که ملت‌ها و توده‌های مردم می‌توانند مسیرهای تاریخ و روابط بین ملت‌ها و دولت‌ها را تغییر دهند.

حسن لاسجردی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با مهم‌ترین توصیه حضرت امام (ره) در حوزه سیاست خارجی گفت: همان‌طور که در مباحث مربوط به قانون اساسی ذکر شده، امام (ره) نیز در حوزه سیاست خارجی به برخی از نکات فقهی سیاسی تفکر شیعه دقت نظر داشتند که به نظر می‌رسد می تواند مانند همیشه مورد بهره‌گیری حوزه سیاست خارجی قرار گیرد.

وی افزود: یکی از مهم ترین موضوعات مورد تاکید، مبارزه با استکبار است که در جنبه‌های مختلف فکری، اعتقادی و در صحنه عملیات و کارکردهای حوزه استکبار باید به آن توجه کرد که این موضوع همواره از اندیشه‌های امام (ره) دور نبوده است.

این کارشناس مسائل غرب آسیا با تاکید بر این‌که موضوع مبارزه با استکبار جزو اصول اولیه امام (ره) اظهار کرد: به موازات مبارزه با استکبار، بیداری، اعتماد به نفس و خوداتکایی مستضعفان جهان باز هم جزو مبانی تفکر امام (ره) در حوزه سیاست خارجی بود که ایشان معتقد بود به موازات مبارزه با قدرت‌ها و حکام دولت‌های جاعل، به همان اندازه هم حمایت ما باید برای اعتماد به نفس، ارتقاء روحیه خودباوری ملت‌ها و بیداری آن‌ها فعالیت کرد.

لاسجردی در ادامه بیان کرد: امام (ره) در رابطه با موضوع مبارزه با استکبار توسط ملت‌ها، معتقد بود، در بسیاری از مواقع این ملت‌ها و توده‌های مردم هستند که می‌توانند مسیرهای تاریخ را تغییر داده و فضاهای جدیدی از تفکر ایجاد کنند و همچنین موجب نوعی فضای تغییر در روابط بین‌ ملت‌ها و دولت‌ها شوند.

وی همچنین گفت:‌ در ارتباط با تعهد امام(ره) و اعتقاد ایشان به کنوانسیون‌ها و قوانین و مقررات بین‌المللی، امام(ره) بر این باور بودند که ما در سیاست خارجی از آن جایی که در روابط خودمان با دیگران اصول، منطق و مبنا داریم، در این فضا باید مبانی و منطق دیگران را تا جایی که به منافع ما ضرر نمی‌زند، بپذیریم. لذا در خیلی از موارد معتقد به اصول حاکم بر روابط بین الملل، کنوانسیون‌ها و قوانین و مقررات بود.

این کارشناس مسائل منطقه درباره این‌که احیا و ترویج دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(ره) بر عهده چه کسانی است؟ گفت: با توجه به این‌که حضرت امام (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و به نوعی معمار یک نظام مذهبی بوده، همه کسانی که اعتقاد و باور دارند، البته منظور از همه،‌ افرادی است که دارای اولویت هستند، مانند شاگردان ایشان و کسانی که به تفکر ایشان علاقه قلبی دارند و معتقدند که می‌توان با این تفکر زندگی کرد، حاکمیت به راه انداخت، امکان نشر و ترویج اندیشه‌های امام (ره) برای آن‌ها وجود دارد.

لاسجردی با بیان این‌که نخبگان و روشنفکران از جمله افرادی هستند که می‌توانند به احیا و ترویج دیدگاه‌های امام بپردازند، گفت: نکته مهم این است که تفکرات امام(ره) برخاسته از مبانی سنتی فقهی شیعی است و به نظر می رسد در رابطه با تبلیغ و انتشار تفکر امام(ره) و رساندن این دیدگاه ها به سایر ملت‌های می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.