پیامهای شما
دو يار ديرينه
وقتی که فیلم یوسف پیامبر تمام می شد؛ در پایانش نام حاج حبیب الله عسکراولادی دیده می شد. بعدها متوجه شدیم آقای سلحشور قسمتی از نگارش این فیلم را با توجه به مشورت و تفسیر سوره یوسف توسط حاج آقا نگاشته است. خدا هر دو بزرگوار را با یاران شهیدشان محشور کند.
کد خبر: ۱۹۵۹۴
تاريخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۸

083 ... 0935 وقتی که فیلم یوسف پیامبر تمام می شد؛ در پایانش نام حاج حبیب الله عسکراولادی دیده می شد. بعدها متوجه شدیم آقای سلحشور قسمتی از نگارش این فیلم را با توجه به مشورت و تفسیر سوره یوسف توسط حاج آقا نگاشته است. خدا هر دو بزرگوار را با یاران شهیدشان محشور کند.

937 ... 0932 رای لیستی اصلاح طلبان در شهر تهران دارای نشانه های مهمی همچون سازماندهی نوین است که حزب مؤتلفه باید بیشتر به آن توجه و دقت کند.

از پیام های شما در پایگاه اطلاع رسانی:

* بهتر نبود با این ظرفیت حزب مؤتلفه خود لیست جداگانه می داد؟

* کاندیدای محترم با هزینه یک پوستر می توانید با استفاده از خلاقیت و نوآورانه بودن این طرح برای یک بیکار شغل ایجاد کرده و رای کارجو و خانواده اش را برای خود تضمین کنید.