در ایام انتخابات قطع هفته نامه «شما» را تغییر داده بودیم. برخی از مخاطبان خواهان ادامه انتشار در این قطع هستند. به نظر شما کدام مناسب تر است؟
برآیند ذهنی شما از اجرای برجام تا به امروز، چیست؟
روش دولت در انصراف از يارانه را درست مي دانيد؟
كدام جنبه شخصيت استاد عسگراولادي را مهمتر مي دانيد؟
آيا اتخاذ تصميم بر اساس نظرسنجي درباره رابطه با آمريكا را درست مي دانيد؟
كابينه معرفي شده از سوي رسانه ها را چقدر مطابق شعارهاي فراجناحي و كارآمدي مي دانيد؟
به نظر شما آيا اتفاقات مصر به نفع ايران است؟
به نظر شما آيا روحاني خواهد توانست شعارهايش را محقق كند؟
به نظر شما آيا ممكن است انتخابات تك مرحله اي باشد؟
كدام نامزد را منطبق بر معيارهاي جامعتين مي دانيد؟
به نظر شما رييس جمهور يازدهم كيست؟
چه زماني را براي رسيدن ائتلاف اكثريت اصولگرايان به نامزد واحد بهتر مي دانيد؟
به نظر شما عامل انفجارات آمريكا كيست؟
كداميك از ائتلافهاي موجود را به لحاظ تخصص جامع تر مي دانيد؟
به نظر شما رییس جمهور یازدهم اصلاح در کدام گزینه را باید اولویت نخست خود قرار دهد؟
كدام شيوه در برنامه هسته اي را مي پسنديد؟
تحقق کدام شعار انقلاب اسلامی را موفق تر ارزیابی می کنید؟
نظر شما درباره مواضع اخير آقاي عسگراولادي چيست؟
مدل انتخاباتی آینده را چگونه ارزیابی می کنید؟
برآيند كلي سينماي ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به نظر شما علت تغيير مسئوليت مشايي چه بود؟
اصلي ترين عامل مشكلات اقتصادي اخير و نوسانات قيمت ها كدام است؟
به نظر شما اصولگرايان بايد با چند نامزد در انتخابات 92 حاضر شوند؟
به نظر شما اصلاح طلبان در انتخابات 92 چه جايگاهي دارند؟