logo
کد خبر: ۳۶۱۵۰
تاریخ انتشار: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۳
نوشتاری از نصر عزیزی
ولاتهنوا ولاتحزنواوانتم الاعلون ان کنتم مومنین.
جریان انقلابی حواسشان باشد به وادی طرح جنگ ادراکی دشمن وارد نشوند.
اغتشاشی باسابقه وفتنه آیی به رسم معمول وبه روال منتظره، بین ما وجپهه دشمن واقع گردید.
درجنگ تحمیلی باان ابعاد قابل پیش بینی،امام راحل فرمود؛
دیوانه آیی آمد وکلوخی انداخت آنچنان سیلی (۸ساله) (باهمه قدرتهای جهان)، به او می زنیم که نتواند آزجایش بلند شود؟؟!!. مقام معظم خبری در تشریح روزهای سخت جنگ ،وان شرایط بحرانی فرمودند؛ 
به والله من یک لحظه مایوس وناامید نشدم.
عزیزان ،دشمن کلوخی مثل همیشه انداخته واز این به بعد،تااوج اقتدارمان درهمه زمینه ها ،خواهد انداخت، ومزاحمت ایجاد خواهد نمود.
چه وقت انتقاد کردن است ؟چه وقت نظریه پردازی کردن است؟چه وقت بیگناه وباگناه مهسا خانم خواندن است؟چه وقت ادای عدالت درآوردن است؟ چه وقت محکمه برای نیروی انتظامی گذاشتن است؟ چه وقت تفسیر وتحلیل قانونی یاغیر قانونی نمودن است؟چه وقت تضعیف جپهه خودی است؟چه وقت خودرا مخالف گشت ارشاد نشان دادن است؟ چه وقت  گل گل شدن عاطفه هااست؟ چه وقت وقع نهادن به شایعات است؟چه وقت زیاد بیش از حد بایدبایدکردن است؟چه وقت  تأیید و هماهنگی با اظهارات ضد نظام ،عده آیی به اصطلاح جامعه شناس غرب زده است؟چه وقت گیردادن به اشکالات مقامات عالی صف اول است؟ چه وقت پیشنهاد ها برای مشکلات تاریخی کشور وربط آن به اغتشاشات است؟
وچه وقت...؟؟؟؟
مگر ما نباید موقعیت شناس باشیم و به گلوله های جنگ ادراکی وشناختی توجه ننماییم و اظهارات و حرفهای خوب را در زمان بد بزنیم، مگر هر خواسته وهر حرف حقی را میتوان درهرشرایطی بیان نمود؟ حتی اگر در موقعیت نشناسی برای توجیه ،حتی به آیاتی واحادیثی متوسل شویم،ایا به آیات و احادیث وسیره ائمه خدمت کردیم؟
اگر بعداز ۴۳سال تجربه مکرر ومداوم ،غبار فتنه را هرچند کوچک ،ولی اجتماعی، تشخیص ندهیم، چگونه میتوانیم به مقابله جنگ ادراکی برویم؟
کسی سند میاورد،در اوج درگیری جنگ صفین ،طرف سوال توحید از حضرت میکندو...،تطبیق همین شرایط نشناسی وموضوع نشناسی ،هم گرفتاری بی بصیرتی میباشد،هرچند مدعی باشیم.
کسی نباید بحث عصمت ویابی عصمتی مسئولان را پیش بکشد،بلکه هرسخن جایی دارد وهرنکته مکانی.
در شرایطی که شایعات تیرهای نامرئی زهر آگین هستند،واطلاعات تفصیلی ناقص، چرا به اشاعه شایعات ،بخصوص در فضای مجازی دامن زده شود؟
اگر احساس مسئولیت وتعهد وحضور در صحنه میشود، راههای بیشتری وجوددارد،از جمله اینکه به دهها و صدها موضوع جهاد تبیین وروشنگری ونقد مبانی وشیوه های بانیان وخوا ص بی بصیرت و فرماندهان آتش بیار معرکه ها پرداخته شود.
اینکه حتی جریان حزب الله میلیونها بار اسم آن دختر را به دنبال سیل ویرانگر رسانه‌ایی جهانی عنوان کنند وحتی در خصوص میزان بالا و پایین حدود سینه بندش براساس فیلم اظهار نظر کنند، این همان جنگ ادراکی است که در لحظه آیی بدون تدبر وتوجه هزاران نفر را باخود همراه می سازد.
در زمان ترورهای کور منافقین،(۱۷هزارنفر)،
دراوح بحرانهای متعدد وپیچیده وچندمنظوره،وتجربه وامکانات ناچیز ما ،ودراوح غربت، همه مردم به صحنه امدندوهمه لانه های عنکبوتی را نشانی و آدرس دادند تا بساط گسترده کفر منافقین جمع شد.درجنک ادراکی ،یکی از اهداف دشمن غفلت  نیروهای حزب الله ،در شرایط اغتشاشات وسیع ،عدم همکاری مردم با جریان امنیتی است.
برای پاتک زدن به دشمن، وبی توجهی به این غفلت ،جریان انقلاب هیچ خانه آیی را برای ضد انقلاب امن نگذارند.تا دشمن بیابدجوش وخروش انقلابی در رگهای خون همه نسلها واحاد مردم ادامه دارد.
برچسب ها: موتلفه ، جامعه
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: