logo
کد خبر: ۳۳۸۱۷
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۷
کارشناس مسائل بین‌الملل تشریح کرد:
مهم‌ترین انتظاری که از وزیر جدید امور خارجه کشور وجود دارد، این است که روابط ایران با دنیا و با کشورهای همسایه را بهبود ببخشد و نسبت به جامعه بین‌الملل یک نگاه واقع‌گرایانه داشته باشد.

دکتر مهدی نجف زاده کارشناس مسائل بینالملل و استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص مهمترین اولویتهای وزارت امور خارجه دولت سیزدهم گفت: مهمترین انتظاری که از وزیر جدید امور خارجه کشور وجود دارد، این است که روابط ایران با دنیا و با کشورهای همسایه را بهبود ببخشد و نسبت به جامعه بینالملل یک نگاه واقعگرایانه داشته باشد.

وی گره زدن مشکلات معیشتی مردم به سیاست خارجی را یکی از آسیبهای جدی سیاست خارجه دولت قبل دانست و در خصوص برجام و معاهداتی نظیر FATF اینطور اظهار کرد: در دولت جدید نیز ایران لوایح FATF را نخواهد پذیرفت؛ شاید چون با پذیرش لوایح FATF در شرایط تحریمی، دور زدن تحریمها با مشکل روبهرو شود، لذا در این دولت نیز لوایح FATF موردپذیرش قرار نخواهد گرفت.

عضو هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص کیفیت پیشرفت مذاکرات برجامی حول موضوعات هستهای و برجام خاطرنشان کرد: برای طرفین برجام؛ رویکرد تیم مذاکرهکننده اهمیت دارد و با توجه به اینکه در دولت جدید هماهنگی بیشتری بین تیم دیپلماسی کشور با سطوح بالای نظام وجود دارد، ممکن است وارد عرصه جدیتری از گفتوگوها شویم .

نجفزاده با اشاره به اهمیت موضوع افغانستان بهعنوان یک بحران نوین برای منطقه و بهتبع آن جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: پس از خروج آمریکا از منطقه، مناسبات منطقهای نیازمند این خواهد بود که کشورهای منطقه با یکدیگر گفتوگو کنند، در غیر این صورت خاورمیانه مستعد این است که بعد از خروج آمریکا به یک ابر چالش تبدیل شود، لذا لازم است که بین کشورهای منطقه مصالحه شکل بگیرد و وزارت خارجه میتواند در این حوزه نقش جدی ایفا کند.

این تحلیلگر مسائل بینالملل ادامه داد: ما نمیدانیم که طالبان چه رویکردی را در افغانستان در پیش خواهد گرفت اما متناسب با این رویکرد جمهوری اسلامی به خواست ملت افغانستان احترام میگذارد و اولویت این است که مردم افغانستان در امنیت و ثبات باشند تا بهنوعی امنیت مرزهای شرقی ما نیز تأمین شود.


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: