به‌روز شده در: ۳۱ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۳۳۷۳
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۴
بررسی آخرین مواضع آیت الله رئیسی؛
درحالی دولت فعلی به روزهای پایانی می‌رسد که موجی از تخریب‌ها از جانب جناح موسوم به اعتدال و اصلاحات در فضای مجازی متوجه آیت‌الله ابراهیم رئیسی است، او اما این روزها بدون توجه به تلاش‌های مخالفان برای ایجاد حاشیه و سیاه نمایی به امر انتخابات و رسیدگی به امور مردم می‌پردازد
درحالی دولت فعلی به روزهای پایانی میرسد که موجی از تخریبها از جانب جناح موسوم به اعتدال و اصلاحات در فضای مجازی متوجه آیتالله ابراهیم رئیسی است، او اما این روزها بدون توجه به تلاشهای مخالفان برای ایجاد حاشیه و سیاه نمایی به امر انتخابات و رسیدگی به امور مردم میپردازد؛ مرور روزهای منتهی به 28 خرداد و فعالیتهای آیتالله رئیسی نشان از پویایی و تحرک در ستادهای انتخاباتی دارد.

یک اطلاعیه مردمی

ستادهای انتخاباتی همیشه یکی از پر خرج و برجترین اقدامهای کاندیداهاست این بار اما شورای هماهنگی ستاد مردمی سید ابراهیم رئیسی با صدور اطلاعیهای، از تفاوت دیدگاه، سید محرومان با سایر نامزدها رونمایی کرد، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: بنا بر تأکید حجتالاسلاموالمسلمین رئیسی از هرگونه چاپ یا نصب بنرهای بزرگ در سطح شهرها و زیادهروی در تبلیغات محیطی جدا پرهیز شود. البته تبدیل این ستادها به محل خدمترسانی به مردم آن هم در شرایط کرونایی این روزها که نان مردم و بازارها بهواسطه اتخاذ تصمیمهای نادرست مدیران فعلی کساد شده، این امید را در دلها زنده میکند که چشیدن طعم عدالت و رسیدگی به محرومان و اقشار آسیبپذیر چندان هم از ذائقه مردم خوب ایران دور نیست.

جوانه امید در دل بچههای دانشجو

کنار جوانها نشستن و دغدغههای آنها را شنیدن کار هرکسی نیست؛ خیلیها این سالها با وعده وعیدهای پوشالی سعی داشتند سبد رأی جوانها را به خودشان اختصاص دهند و وقتی روی کار آمدند قول و فعلشان زمین تا آسمان با هم تفاوت پیدا کرد، سید ابراهیم رئیسی در جمع دانشجویان و نمایندگان تشکلهای دانشجویی در مسجد دانشگاه تهران خطاب به حضار جوان و پرشور گفت: اگر رأی مردم به من تعلق گرفت از همان روز اول برای تحقق وعدههایم و گرهگشایی از کار مردم تلاش میکنم، جامعه ما دیگر کشش خط بازی و سیاستبازی ندارد، هرکس که دغدغه انقلاب، مردم و سفره مردم و رفع مشکلات را داشته باشد به من نزدیک است و جزو مجموعه ماست و من با او ائتلاف میکنم. دولت مردمی با کسانی که میخواهند مردم را سرکار بگذارند و با شعار دادن کشور را معطل بگذارند نسبتی ندارد. او البته این امید را هم به جوانها داد که در دولت مردمی هر پروندهای که برای مردم ایجاد دغدغه کرده در دستور کار جدی تا حصول نتیجه قرار خواهد داشت.

رئیسی گفت: موقعی که طرح افزایش قیمت بنزین به جلسه شورای هماهنگی سران قوا آمد سه بار اعتراض و سؤال کردم چرا در این جلسه مطرح شده که آنها گفتند این موضوع در دولت تصویبشده و اینجا فقط برای اطلاع و هماهنگی مطرح میشود.

رئیس قوه قضائیه که حالا باید پاسخگوی شایعهپراکنیها نیز باشد به بچههای جوان دانشجو گفت: در دوره حضورم در قوه قضائیه نیز نه یک سایت و رسانه را بستیم و از نه از یک نفر شکایت کردیم او همچنین اظهار کرد: دانشجویان در صورت رأی مردم دولت آینده را در تحول ساختار اجرایی کمکم کنند.

خوزستان میزبان مهربان

هفته گذشته علیرغم سعایت شبکههای معاند برای مخدوش کردن حضور ابراهیم رئیسی در استان خوزستان، مردم خونگرم این استان برای دیدار با کاندیدای منتخبشان سر از پا نشناختند و با رعایت دستورالعملهای بهداشتی خوزستان غیور مظلوم این بار میزبان سید ابراهیم بود؛ صفحه رسمی رئیسی در اینستاگرام نیز با انتشار تصویر مجوز ستاد استانی مدیریت کرونا خوزستان برای برگزاری تجمع انتخاباتی در ورزشگاه تختی اهواز برای تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ بر حرفوحدیثهای پیشآمده برای تخریب او پایان داد.

آیتالله رئیسی در ابتدای ورود خوزستان به اهواز به مناطق محروم منبع آب و حصیرآباد اهواز رفت و با مشکلات این مناطق آشنا شد. همچنین وی در این مناطق به خانه شهید محمدی از شهدای این مناطق رفت و با اعضای خانواده وی دیدار کرد.

مالک اشتر میخواهیم

عشایر عرب خوزستان این روزها، برای میزبانی از آیتالله رئیسی سنگ تمام گذاشتند، او هم با زبان عربی با آنها صحبت و با شیوخشان دیدار کرد، آنها با اشاره به کارنامه سید، ادای احترام به او کردند و گفتند: مردم خوزستان و عشایر مظلوم هستند و سید جان کسی به دادشان نرسیده امروز مالک اشتر میخواهیم.

همه هپکوییها پشت رئیسی

بعد از موج گسترده حمایت از آیتالله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 از سوی اقشار آسیبدیده در اثر بیتدبیری دولت دوازدهم، این بار کارگران هپکو اراک که چرخیدن چرخهای کارخانهشان را مرهون رسیدگی رئیس قوه قضائیه میدیدند به استقبال حضور وی آمدند.

آنها با انتشار ویدئویی از مختومه شدن پرونده هپکو تشکر کردند و گفتند از اینکه رئیسی پا بهپای ما بوده تا هپکو سرپا بماند حمایت میکنیم و گفتند کارگران به کسی رأی میدهند که فکر تولید باشد.

اهالی مس کرمان، هپکو، ارج و هفتتپهایها چشمشان به 28 خرداد است تا با حضور حداکثری بتوانند بانیان وضع موجود را کنار زده و دوره تازهای در اقتصاد، سیاست و فرهنگ و... آغاز کنند، عصری به نام عصر خدمت.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: