به‌روز شده در: ۳۱ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۸
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۳۳۶۵
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۶
لاله افتخاری:
ما قوانینی مثل تسهیل ازدواج جوانان، قانون بیمه زنان خانه‌دار را منعقد کردیم ولی به دلیل تغییر دولت و ساختار بر روی زمین ماند پس باید در جهت به‌روزرسانی و نظارت بر حسن اجرا و بسترسازی برای آن‌ها تلاش کرد. موضوع مرخصی زایمان در مجلس هفتم تصویب شد ولی رئیس‌جمهور در صد روز آخر با نگاه ابزاری آن را به تأمین اجتماعی ابلاغ کرد، سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا رئیس دولت صدها روز فرصت سوزی کرده و اکنون در پایان دولت به فکر ابلاغ این قانون افتاده است؛ بنابراین دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد؛ بنده به دنبال این قوانین و قانون‌های بر زمین مانده مانند جمعیت، تحکیم بنیان خانواده و... فعال خواهم شد.
نفیسه زارعی- دکتر لاله افتخاری؛ نامزد میاندورهای مجلس شورای اسلامی حزب موتلفه اسلامی و شورای وحدت با نگاهی عمیق به وضع موجود و سوءاستفاده از زنان در جریان تبلیغات انتخاباتی این بار در دفتر مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی مقابلم نشست و به سؤالهایی که از سوی جامعه زنان بهعنوان نیمه جمعیتی غالب کشور مطرح شد پاسخ داد:

ارزیابی شما از رفتارهای طیف دولت و کاندید مطبوعشان در این روزها چیست؟

این روزها بعد از احراز صلاحیت آقای همتی تصویری در شبکههای اجتماعی مبنی بر متارکه وی با آقای روحانی منتشر شد، به نظر میرسد آنها از هم جدا نشدهاند بلکه اینها به مسئولیتی که تاکنون داشتهاند پشت کردهاند تا از پاسخگویی نسبت به ایجاد وضع در مباحث معیشتی، دلار و سایر مباحث اقتصادی موجود بگریزند. قطعاً این قهر و جدایی، قهر با پاسخگویی به ساحت مردم است و اولین کاری که آنها باید انجام دهند این است که آقای همتی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و توجیه محکمهپسندی برای آن ارائه کند.

با توجه به سابقه آگاهی شما از حقوق و قوانین؛ آیا مجلس بهعنوان نماینده مردم میتواند مسببین وضع موجود را به سمت پاسخگویی نسبت به عملکرد خود سوق دهد؟

در کشورهای مختلف این امر متداول است؛ یعنی افراد هم حین خدمت و پسازآن باید پاسخگو باشند، در زمینه پاسخگویی مردم از نهادهای ذیربط انتظار دارند، اگر ما خلأ قانونی در این زمینه داریم باید مجلس در قالب سه فوریت این موضوع را طرح کند تا هم نامزدها به وعدهها و حرفهای خود متعهد باشند و هم افرادی که مناصب دولتی داشتهاند نسبت به سوء عملکرد خود پاسخ بدهند.

نظر شما راجع به استفاده و یا بهتر بگویم سوءاستفاده از زنان در تبلیغات انتخاباتی از سوی برخی از کاندیداها چیست؟

بعضی از نامزدها مطالبی را مطرح میکنند که خلاف شرع، قانون و مصالح نظام و خارج از حیطه اختیارات آنهاست؛ بنابراین همینالان باید دستگاههای نظارتی تذکرات لازم را بدهند و در صلاحیت آنها نیز تجدیدنظر شود، رئیس دولتی که بخواهد مجری قانون اساسی شود و خلاف قانون حرف یا وعدهای بدهد مشخص است که یا قانون اساسی را نمیداند و یا عقل مردم را به بازیچه گرفته است.

وقت انتخابات از زنان یاد کردن و بعد فراموش کردن آنها پس از رأی آوری معنا ندارد، اگر کسی با شعارهای زن محور وارد میدان میشود باید نسبت به ارائه برنامه برای حضور کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت اقدام کند وگرنه نشاندن ابزاری همسر در کنار خود برای تبلیغات معنایی ندارد بعضی از این اقدامات اهانت به زنان است و استفاده ابزاری از آنها میشود مگر اینکه برنامهای برای حضور واقعی زنان داشته باشند و همچنین کارنامهای در این حوزه داشته باشند؛ حضرت آیتالله رئیسی جزو با برنامهترین کاندیداها در این زمینه هستند و لوایحی مثل منع خشونت علیه زنان را اجرا کردند، رسیدگی به وضعیت زندانهای زنان نیز از این موارد است. برنامه و کارنامه بهنوعی نگاه به عقبه و آینده نامزد است.

در صورت حضورتان در مجلس برای تحقق مطالبات بانوان چه خواهید کرد؟

بسیاری از موارد را ما در مجالس قبل وضع کردیم قانون حقوق و مسئولیتهای زنان کاملاً مقابل اسناد بینالمللی است. ما قوانینی مثل تسهیل ازدواج جوانان، قانون بیمه زنان خانهدار را منعقد کردیم ولی به دلیل تغییر دولت و ساختار بر روی زمین ماند پس باید در جهت بهروزرسانی و نظارت بر حسن اجرا و بسترسازی برای آنها تلاش کرد. موضوع مرخصی زایمان در مجلس هفتم تصویب شد ولی رئیسجمهور در صد روز آخر با نگاه ابزاری آن را به تأمین اجتماعی ابلاغ کرد، سؤالی که مطرح میشود این است که چرا رئیس دولت صدها روز فرصت سوزی کرده و اکنون در پایان دولت به فکر ابلاغ این قانون افتاده است؛ بنابراین دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد؛ بنده به دنبال این قوانین و قانونهای بر زمین مانده مانند جمعیت، تحکیم بنیان خانواده و... فعال خواهم شد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: