به‌روز شده در: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۶
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۳۳۴۵
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۶
مردم باید دقت کنند نامزدهایی که اعداد و ارقام غیرواقعی ارائه می‌دهند ممکن است این ارقام بر روی کاغذ کارشناسی شده باشند اما در واقعیت این‌گونه نیست. جامعیت یک نگاه برنامه محور در نظر گرفتن موانع و ظرفیت‌ها با یکدیگر است.
نصر عزیزی- تجربه نظام انقلاب اسلامی نسبت به تدوین برنامه، تجربه کمی نیست. ساختار برنامه و تدوین آن در برنامههای پنجساله، سالانه نهادهای مختلف، سیاستهای کلی ابلاغی، برنامه شوراهای ابلاغی، نمونههایی از ایندست است. هرچند در دهه اول و یا نیمه دهه دوم عمر انقلاب تجربه ما در ارائه برنامه کم بود ولی پس از آن در تدوین برنامه موفق ظاهر شدیم؛ اما در سالهای اخیر حلقه مفقودهای با عنوان عدم عملیاتی کردن برنامهها توسط مدیران وجود دارد.

این امر دلایل متعدد دارد اما نظام اسلامی در سیر تکوین پنج مرحله اساسی خود از تشکیل تا تمدن سازی اسلامی، در مدیریت اسلامی با مشکلات زیادی مواجه شده و نتوانستیم مدیرانی در تراز انقلاب اسلامی تربیت کنیم. این موضوع در کنار مؤلفههای تهدیدزای داخلی و خارجی منجر به عدم اجرایی سازی برنامهها شد، اکنون مردم باید این انتظار را داشته باشند که نامزدها که مدعی تدوین برنامه هستند شیوههای اجرایی سازی را بیان کنند، درعینحال این شیوهها مغایرتی با سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب و قانون اساسی نداشته باشد و با امکانات کشور مطابقت داشته باشد و ملاحظات لازم با شرایط تهدیدها و فرصتهای خارجی را در نظر بگیرد، همچنین شرایط و مختصات اقتصادی را موردتوجه قرار دهد.

عوامل مختلفی در اجرایی سازی برنامهها مؤثر است؛ برخی از این عوامل مرتبط با سیمای وضع موجود هستند و با یک سلسله از شاخصها مشخص میشوند، برخی از عوامل با چالشها و موانع و محدودیتها مرتبطند و برخی از عوامل راهکارهای عملیاتی هستند. این سه بخش در سراسر دنیا تشابهاتی دارند منتهی نامزدهای ما در ارائه برنامه جدید باید در بخش راهکارها امکانات، آمار، ابزارها و چگونگی رفع موانع، روشنگری نمایند.

البته صرفاً نباید به حوزه اقتصاد توجه کرد، حوزه سیاستهای داخلی و بینالمللی نیز مکمل اقتصاد است، همچنین پیوست فرهنگی برای طرحهای اقتصادی ضروری است و در حوزه مسائل اجتماعی نیز هماهنگی و جامعیت در ارائه برنامه و پروژه مهم است.

مردم باید دقت کنند نامزدهایی که اعداد و ارقام غیرواقعی ارائه میدهند ممکن است این ارقام بر روی کاغذ کارشناسی شده باشند اما در واقعیت اینگونه نیست. جامعیت یک نگاه برنامه محور در نظر گرفتن موانع و ظرفیتها با یکدیگر است.

نامزدهایی که به تجربه و عمل در برنامهها و اجرایی سازی آن اقدام نمودهاند باید مورد توجه و محل انتخاب مردم قرار گیرند و به نظر میرسد آیتالله رئیسی تجربه لازم، سلامت نفس، کارنامه موفق و انس با دغدغههای مردم را دارد و مورد اقبال تودههای ملت قرار میگیرد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: