به‌روز شده در: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۳۲۴۹
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۰
اقدامات و تصمیمات یک جانبه گرایانه و عجیب از سوی رئیس جدید فوتبال آینده روشنی را نوید نمی دهد.
احمد میرزاییان- برای بررسی واقع بینانه عملکرد افراد در حوزه مدیریت باید فاکتورهای متعددی را مد نظر داشت و بر اساس این پیش فرض های شناخته شده ،نقد های منصفانه ارائه داد.

شاید بتوان گفت :دوره سه ماهه حضور مدیران در کرسی ریاست،مقطعی حساس و تعیین کننده است زیرا چار چوب و شاکله مدیریت در این مقطع زمانی سر و شکل می گیرد.

استفاده درست و به جا از افراد متخصص وصاحب ایده و کارآمد در حوزه های مربوطه از ملزومات کار است تا راهگشا و جاده صافکن تلاشهای بعدی باشد.متاسفانه در مباحث مدیریتی کشور در این زمینه مشکلات اساسی داریم.این چالش ها در عرصه سیاست ،اقتصاد ، صنعت، فرهنگ و علوم اجتماعی نمود عینی داشته و لطمات و آسیبهای جدی به کشور وارد کرده است. مدیریت ورزش و به ویژه فوتبال هم از این قاعده مستثنی نبوده و به کار گیری افراد غیر متخصص در حوزههای تخصصی و برخی ملاحظات سیاسی و رفیق بازیها و بده و بستان های رایج باعث ایجاد خسارت های جبرانناپذیر شده است.

گفتنی است در نظام مدیریت ورزش با تفکرات متفاوتی روبرو هستیم.برخی در زیر مجموعه خود از عناصر رده پایین تر و کمتر برخوردار از توانایی های فنی و مدیریتی استفاده می کنند.این عده اعتقاد دارند اگر کارکنان پایین دستی توانایی ها و قابلیت های کمتری داشته باشند، در امور جاری حرف شنوی بیشتری دارند و در انجام کارها همراه و هم نظر خواهند بود.

طیف دیگری بیم آن دارند،اگر عناصر نامآشنا و کار بلد را در عرصه مدیریت وارد کنند، در آینده کرسی ریاست شان در خطر قرار گرفته و آنها این صندلی ها را به تسخیر خود در خواهند آورد!شوربختانه این نگاه غلط و یکسویه در ورزش به ویژه فوتبال بیداد می کند.فوتبال ما یک بار و در دوره ریاست صفایی فراهانی بهدرستی از توانایی های مدیریتی سود برد و با ورود فردی کار بلد،توانا و متخصص مانند دکتر محمد دادکان مسیر پیشرفت را طی کرد.

در والیبال هم یزدانی خرم راهگشای این تفکر ایده آل بود ،وی در کنار خود افراد صاحب فکر ،اندیشه و تخصص را به کار گرفت و والیبال را به مراتب جهانی رساند.

این الگوی درست باید ملاک و معیار مدیران ورزش از جمله عزیزی خادم در رشته فوتبال باشد.اقدامات و تصمیمات یک جانبه گرایانه و عجیب از سوی رئیس جدید فوتبال آینده روشنی را نوید نمی دهد.مشکلات مالی و تنگناهای اقتصادی از یک سو و چالش بهوجود آمده در مسیر راهیابی تیم ملی به جام جهانی از جانب دیگر اقتضاء می کند که رئیس جدید با فهم و درک درست از شرایط اقدام کند.استفاده نادرست از فردی به نام خورشیدی در پستی کلیدی در سرپرستی تیم ملی نخستین چالشی بود که معادلات را به هم زد و موجب بروز انتقادات گسترده شد.استعفای علی جوادی به عنوان مدیر روابط عمومی و سخنگویی فدراسیون هم پیامد این اقدام نسنجیده بود.پیش از آن هم محمد نبی که امور دبیر کلی را عهده دار بود،از صف مدیریت اجرایی کنار رفت.هفته گذشته برپایی محفلی از سوی فدراسیون و دعوت از گروهی از سردبیران و روسای سرویس ورزشی خبرگزاریها و جراید در صدر اخبار قرار گرفت و موجب ایجاد حواشی شد.ناگفته پیدا است،استفاده از تجارب رسانه ها در پیشبرد امور ورزش و مشاوره صحیح و کارشناسی از ملزومات کار است و هیچکس با آن مخالفتی ندارد،اما عملکرد گزینشی و خرید رای و قلم افراد را نباید با بی تفاوتی نگریست.فدراسیون فوتبال به مجرد انتقادات وسیع از سوی جامعه ورزش و رسانه های مستقل با یک عقب نشینی عجیب در پی اصلاح امور بر آمد.شریفی سرپرست جدید روابط عمومی فدراسیون در واکنش به انتقادات دامنه دار رسانه ها و افکار عمومی گفت :میزبان دورهمی اخیر باشگاه سایپا بوده است!این خبر بهجای آنکه باعث فروکش کردن دامنه انتقادات باشد به مثابه آتش برافروخته ای عمل کرد و سیل تهاجمات را متوجه فدراسیون فوتبال نمود.زیرا در پشت پرده طرحی خزنده در حال اجرا بود.مشاوران و جوانک های تازه به دورانرسیده ای که به دنبال منافع خود بودند ،پس از دعوت از سردبیران و همراهی آنها بلادرنگ افراد مورد نظر خود را وارد جرگه مدیریت کردند تا چند صباح به منافع مالی برسند.در واقع مشخص شد که این حاتم بخشی مدیران ورزش باشگاه سایپا بدون چشمداشت نبوده است.همچنانکه به فوریت پست ریاست فوتسال کشور به مهرداد سراجی تقدیم شد.گفتنی است ایشان جدا از پست مدیر عاملی باشگاه سایپا با کمک رفقای هم مسلک به عضویت هیات رئیسه فوتبال هم درامده است.سپردن پست ریاست فوتسال کشور به نامبرده نه بر اساس توانایی که بر پایه اصرار و حمایت مشاوران و افراد رسانه ای و حامی عزیزی خادم صورت گرفته است!

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: