به‌روز شده در: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۳۲۴۸
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۹
قائم‌مقام دبیر استان تهران حزب مؤتلفه اسلامی :
قائم‌مقام دبیر استان تهران حزب مؤتلفه اسلامی گفت: متأسفانه بعضی از شهردارها و شهرداری‌ها برای حل مشکلات، بحث فروش تراکم را در دستورکار قراردادند، فروش تراکم سبب شده بعضی از حریم‌های شهری در معرض ساخت‌وسازهای غیراصولی قرارگرفته شود، تهران از نظر موقعیت جغرافیایی در گودال واقع‌شده و این ساخت‌وسازها راه برون‌رفت آلودگی را مسدود کرده است.
محمدحسین صراف قائممقام دبیر استان تهران حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با هفتهنامه شما در خصوص تهران و مشکلات فراروی پایتخت گفت: تهران یکی از کلانشهرهای ایران است که با مساحت تقریبی 13841 کیلومترمربع وسعت و دربرداشتن 17 درصد جمعیت کل کشور، دارای 16 شهرستان است که آنها تابعی از وضعیت تهران هستند.

وی تصریح کرد: مشکلات تهران تقریباً مشکلاتی است که گریبانگیر سایر کلانشهرهای جهان است، یکی از این مشکلات، حملونقل و ترافیک است و بیشتر شهرداران پایتخت با آن روبرو هستند.

صراف با بیان عمدهترین مشکلات پایتخت و پایتختنشینان گفت: در تهران مسائلی نظیر آسیبهای زیستمحیطی، اوقات فراغت شهروندان و مشکلات بنیادین دیگری وجود دارد که طبیعتاً با یک دوره شهرداری نمیتوان آن را حلوفصل کرد؛ بهطور مثال مشکلات ترافیکی مبتنی بر چند مؤلفه است از جمله: توسعه بافت فرسوده خیابانی، مشکلات آلودگی هوا که تابعی از شبکه حملونقل شهری است و در اثر آن بیماری و افسردگی را به شهروندان تحمیل میکند اشاره کرد ازجمله آنهاست.

قائممقام حزب مؤتلفه اسلامی در استان تهران افزود: شهرداریها با این موضوعات مواجه هستند و بحثهایی مانند کمبود بودجه و اعتبارات آنها را از رسیدگی به این موارد بازمیدارد.

وی معضل آلودگی هوا را یکی از مشکلات همیشگی تهران برشمرد و گفت: متأسفانه بعضی از شهردارها و شهرداریها برای حل مشکلات، بحث فروش تراکم را در دستورکار قراردادند، فروش تراکم سبب شده بعضی از حریمهای شهری در معرض ساختوسازهای غیراصولی قرارگرفته شود، تهران از نظر موقعیت جغرافیایی در گودال واقعشده و این ساختوسازها راه برونرفت آلودگی را مسدود کرده است.

صراف فرسودگی ماشینها را عامل دیگر آلودگی هوا دانست که به دلیل نبود بودجه و افزایش بیرویه قیمت خودرو امکان تعویض خودروهای فرسوده را برای مالکان ناممکن کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خودروهای فرسوده بیشترین تولید آلایندگی را دارند و شبکه فرسوده حملونقل عمومی و ماشینهای سنگین در مقابل خودروهای شخصی سهم بیشتری از تولید آلایندهها را به خود اختصاص دادهاند؛ همچنین واقعشدن کارخانههای تولیدی در کلانشهر تهران و عدم رعایت حریم 120 کیلومتر و دلایل دیگری نظیر وجود پالایشگاهها شهری منجر به تولید حجم انبوه آلایندهها در تهران شده است.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: