به‌روز شده در: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۶
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۳۲۴۴
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۴
مسئله ای که در انتخابات پیش رو جلب‌توجه می‌کند نگاه مثبت به انتخابات حزبی است، با توجه به پاسخگو نبودن دولت‌های قبلی در قبال کم‌کاری‌ها و عدم پاسخگویی این تفکر در حال شکل‌گیری است که اگر منتخب مردم حزب مشخصی باشد که طرز تفکر و دیدگاه‌های داخلی و بین‌المللی، سیاسی و اقتصادی مشخص باشد، انتظار صحت عمل و پاسخگویی بیشتر خواهد بود و چنین دولتی در ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نقش بیشتری را ایفا می‌کند
سیده فاطمه فخر- دوران نزدیک به انتخابات در کشور ما با جنبوجوشهای فکری، سیاسی و حضور اکثریت مردم در این صحنه همراه است و تضارب آراء و افکار و اقامه دلایل برای حقانیت و عدم حقانیت نامزدها سطح مطالعات اجتماعی را بالا میبرد.

نگاه مثبت به انتخابات حزبی

مسئله ای که در انتخابات پیش رو جلبتوجه میکند نگاه مثبت به انتخابات حزبی است، درصورتیکه در انتخابات قبلی این مسئله مذموم به شمار میرفت و همه سعی میکردند از مطرح کردن احزاب پرهیز کنند با توجه به پاسخگو نبودن دولتهای قبلی در قبال کمکاریها و عدم پاسخگویی این تفکر در حال شکلگیری است که اگر منتخب مردم حزب مشخصی باشد که طرز تفکر و دیدگاههای داخلی و بینالمللی، سیاسی و اقتصادی مشخص باشد، انتظار صحت عمل و پاسخگویی بیشتر خواهد بود و چنین دولتی در ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نقش بیشتری را ایفا میکند.

دولت حزبی در کشور ما بوده است، برای مثال دولت اصلاحات دولت حزبی بوده که ناکامیهای بسیاری داشته و اولین تنزل اقتصادی در آن زمان رخداده ولی مسئله پاسخگویی حزبی آن زمان مطرح نبود و یا اگر بود پاسخ قانعکنندهای وجود نداشت .

ولی درعینحال اگر نامزدی از حزب مشخصی انتخاب شود که رویکردهای سیاسی داخلی و بینالمللی او بیشتر قابل پیشبینی باشد و برنامههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چنین دولتی میتواند نشئتگرفته از دولت حزبی باشد و وزرا و کارگزاران دولت با دقت فراوان و سختکوشی سعی در برنامهریزی و شناخت لوازم پیشرفت و رفع مشکلات و موانع آن قدم برمیدارند و مسلماً میخواهند که حزبشان موفق باقی بماند.

توفیق دولت حزباللهی

مقام معظم رهبری در سخنانی اشاره فرمودند به دولت جوان و حزباللهی با دولت جوان و انقلابی، البته اشاره فرمودند که به این معنی نیست که رئیس دولت فردی بیستوچندساله باشد، بلکه مقصود فردی مجاهد و با روحیه باشد و انگیزه حل مشکلات کشور در او قوی باشد و اگر تجربه مدیریتی داشته باشد مزید بر موفقیت خواهد بود همچنین ایشان مسئولیت قوه مجریه را از سایر قوا مهمتر و بالاتر تلقی فرمودند؛ زیرا تمام امور کشور اعم از داخلی، بینالمللی،اقتصادی و معیشت مردم در محدوده وظایف قوه مجریه است و سروسامان بخشی و تدبیر حسن جریان امور زیر نظر این قوه انجام میگیرد.

راه رشد با دولت حزباللهی

کشور ما با گذراندن 42 سال از پیروزی بالنده جمهوری اسلامی و کسب تجربههای ارزشمند و سیر تکاملی برقآسا تجربههای فراوانی به دست آورده است یکی از نکاتی که جلبتوجه میکند در بعضی از دولتها به دلیل عدم انطباق با آرمانهای انقلاب اسلامی، نارساییها و مشکلاتی به وجود آمده است که باعث توقف و کندی پیشرفت کشور شده است در برهه زمانی فعلی که با عنایت خداوند و تلاش مؤمنانه جوانان برومند در گستره وسیع از علم و نفوذ سیاسی قرار داریم ضرورت یک دولت جهادگر و انقلابی و حزباللهی به این معنا که تمام ارکان آن دولت معتقد به اصول و مبانی انقلاب اسلامی بوده و حلوفصل تمام مسائل کشور را بر اساس اصول برآمده از اندیشه ناب انقلابی دنبال کنند، احساس میشود و این بر ضرورت وجود احزاب نظاممند و منطبق باسیاستهای نظام اسلامی و حمایتهای همهجانبه مردم انقلابی و فعال از چنین احزابی میافزاید.

تجربه ثابت کرده که اگر دولتی مکتبی و انقلابی بوده و با تفکر جهادی و تخصص مداری و نیت الهی و با تکیهبر شایستهسالاری و مراقبت در کارآمدی تشکیل شود آسانتر و سریعتر راه رشد جامعه هموار میگردد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: