به‌روز شده در: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۶
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۳۱۷۳
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۴
اعتقاد به خرد جمعی و کار گروهی یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته ایشان است، او با امور به صورت علمی و تخصصی برخورد کرده و نظرات مخالف را شنیده و با اجماع اقدام به حل مسائل می‌کند، برای حل مشکلات نگاه به خارج از کشور نداشته و برای حل مشکلات کشور، برنامه مدون و علمی دارد.
علی آرش رناسی- یک سلسله از ویژگیها در قانون اساسی برای عنوان ریاست جمهوری وجود دارد، با دقت نظر در این ویژگیها و تجارب کشور در ریاست جمهوری، درمییابیم این مختصات حداقل شرایط لازم برای احراز پست ریاست جمهوری است.

رئیسجمهور باید چنین باشد

بعد از گذشت نیم قرن از عمر انقلاب اسلامی باید اذعان کنیم، منتخب مردم باید متناسب با طراز گام دوم انقلاب اسلامی و فراتر از شرایط موجود در قانون باشد و عملا علاوه بر آنکه مدیر کارآمد و با قدرت تصمیمسازی، راهبری مجموعه سنگین و لَخت دولت را داشته باشد، در راه رسیدن به آرمان های انقلاب مجموعه تحت امر خود را هماهنگ با رهبری به سوی اهداف گام دوم رهنمون سازد.

رئیس جمهور با انتخاب وزیران و مدیران ارشد انقلابی که شهامت مدیریت جهادی همگام با حرکت شتابان مورد نظر رهبری و مردمی را دارا باشند؛ در عزل و نصب مدیران مردمی، چرخه معیوب و فرسوده مدیریت کنونی را شکسته و جوانان انقلابی را به کار گرفته و مجموعه اجرایی کشور را مهیای جهش و حرکت شتابان به سوی افق های روشن کنند.

در سیاست خارجی ضمن پرهیز از ماجراجوییهایی بیمورد و با لحاظ نمودن منافع ملی به عنوان یکی از خطوط قرمز شاخص؛ با پرهیز از اعتماد بیمورد به خارج از مرزها و با اتکا به نیروی داخلی مسائل و مشکلات کشور را رفع و اوضاع را به سامان سازد.

دکتر بادامچیان؛ هماهنگ با خط ولایت

یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری این دوره، جناب آقای دکتر بادامچیان است، سابقه ورود ایشان به مسائل سیاسی نه اندازه عمر نظام بلکه به اندازه عمر انقلاب اسلامی است. او تاریخ مجسم انقلاب است. از اوایل دهه 40 که هیئتهای مؤتلفه اسلامی به فرمان و تحت نظر امام شروع به فعالیت کردند دکتر بادامچیان همراه با مؤتلفه و هماهنگ با ولایت به صورت تشکیلاتی زندگی سیاسی و مبارزاتی خود را آغاز کرد، ایشان از تربیت یافتگان اصیل مکتب امام و از معدود کسانی است که نزدیک به شش دهه ولایی زیسته و همواره در تمامی امور دقت داشته تا آهنگ کنشگری فعالیتهایشان با ضرباهنگ ولایت همنوا و هماهنگ باشد.

بهرهگیری از توان، تخصص و کارآمدی نسل جوان انقلابی

اعتقاد به خرد جمعی و کار گروهی یکی دیگر از ویژگیهای برجسته ایشان است، او با امور به صورت علمی و تخصصی برخورد کرده و نظرات مخالف را شنیده و با اجماع اقدام به حل مسائل میکند، برای حل مشکلات نگاه به خارج از کشور نداشته و برای حل مشکلات کشور، برنامه مدون و علمی دارد.

تمام برنامهریزیهای ایشان نشئت گرفته از مشاوره افراد متخصص و مطلع در امور مختلف است. باور به بهرهگیری از نیروهای جوان و متخصص سبب شده تا مدیریت جهادی و تصمیمسازی انقلابی که در چارچوب منافع ملی است را ضامن رسیدن به اهداف گام دوم انقلاب بداند.

مورد اعتماد امامین

روحیه جوان همراه با نشاط انقلابی او، تضمینگر این مسیر است. دکتر بادامچیان اعتقاد و التزام به خرد جمعی و تدبیر خردمندانه و علمی امور با بهرهگیری از جوانان انقلابی دارد.

در امور معنوی و تقوا الگویی برای دوستان هستند، پرهیز از تجملگرایی، اشراف زدگی، صداقت، نظم و تقوای الهی، تسلط بر جریانات درون کشور و شناخت اصولی از روابط بینالملل از جمله خصوصیات بارز ایشان است این پارامترها وقتی در کنار سابقه درخشان مبارزاتی دکتر بادامچیان قرار میگیرند متوجه میشویم چرا حضرت امام و رهبر انقلاب تا این اندازه به ایشان اطمینان و اعتماد داشته و دارند.

در نهایت دکتر بادامچیان را باید در حوزه عملگرایی مشاهده کرد تا عیار یک مدیر انقلابی، بصیر و با تدبیر که همواره حرکتش با شاخص ولایت هماهنگ است را به عینه مشاهده و تجربه کرد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: