logo
کد خبر: ۳۳۱۱۴
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۳
محمود الفت:
دبیر استان همدان گفت: دکتر کرمی راد به‌واسطه شخصیت مذهبی‌شان به مؤتلفه اسلامی علاقه‌مند بودند. ایشان در سپاه نیز به‌عنوان تحلیلگر شناخته می‌شد و همین امر به همراه علاقه خانوادگی قدیمی به مؤتلفه، اندیشه‌شان را به سمت‌وسوی مؤتلفه کشاند

انس با قرآن و معارف دینی از ویژگیهای بارز مرحوم کرمی راد بود

محمود الفت دبیر استان همدان ضمن ابراز تأسف از درگذشت سردار دکتر محمد کرمیراد عضو شورای مرکزی و دبیر استان کرمانشاه در حزب مؤتلفه اسلامی گفت: مرحوم کرمیراد بهعنوان یک نیروی متدین تشکیلاتی دارای روحیه مشورت پذیری و صراحت لهجه بودند، ایشان در کرمانشاه اقدامات مؤثری برای سازماندهی و جذب نیرو و تأسیس دفتر مؤتلفه انجام دادند و درزمانی که در شورای مرکزی حضور داشتند رازدار بوده و در زمینه فعالیت تشکیلاتی ید طولایی داشتند.

وی تصریح کرد: انس با قرآن و معارف دینی از ویژگیهای بارز وی بود که در جلسات شورای مرکزی ما شاهد آن بودیم، ایشان نسبت به مؤتلفه اسلامی دغدغه ویژهای داشت و در مسیر همراهی با ایشان از تهران به همدان یا بلعکس این مورد را به عینه میدیدم.

الفت با بیان این نکته که درگذشت دکتر کرمیراد منجر به ناخشنودی دوستان و اقشار مستضعف تحت حمایت وی شد تأکید کرد: در مدتزمانی که ما مسیر را طی میکردیم افراد متعددی برای گرهگشایی از کارها و رسیدگی به وضعیت آنان باوجوداینکه مسئولیت نمایندگی مجلسشان تمامشده بود، تماس میگرفتند و ایشان تمام تلاش خود را صرف رسیدگی به مشکلات ضعفا میکردند.

دبیر استان همدان ادامه داد: گشادهرویی و مهربانی با دوستان حزبی و مناعت طبع و تواضع ایشان باوجودآنکه جایگاه اجتماعی، سیاسی و نظامی بالایی داشتند منجر به ماندگاری خاطرات مثبت در ذهن دوستان شده است.

وی خصایصی نظیر اهل مطالعه و تحقیق و تحلیل و جدیت در فعالیتهای گوناگون را از ویژگیهای بارز مرحوم کرمیراد دانست و افزود: دکتر کرمی راد چهره خواستنی بهتماممعنا بود و در جلسات شورای مرکزی منعکسکننده نظرات و مشکلات مردم بود و این چیزی بود که توسط ما مورد غفلت قرار میگرفت اما ایشان این اقدام مؤثر را به انجام میرساند و دبیران نیز از این مهم راضی بودند.

الفت در پاسخ به چرایی حضور سردار کرمی راد بهعنوان یک چهره نظامی در تشکیلات مؤتلفه اسلامی گفت: دکتر کرمی راد بهواسطه شخصیت مذهبیشان به مؤتلفه اسلامی علاقهمند بودند. ایشان در سپاه نیز بهعنوان تحلیلگر شناخته میشد و همین امر به همراه علاقه خانوادگی قدیمی به مؤتلفه، اندیشهشان را به سمتوسوی مؤتلفه کشاند و حزب مورد انتخاب و محل فعالیت ایشان بعد از بازنشستگی سپاه شد و در دورانی که در حزب فعال بود کارهای ماندگاری را بهویژه در کرمانشاه به انجام رساند.

دبیر استان همدان در پایان افزود: مرحوم کرمی راد خاطرات خود را مکتوب و پس از انتشار آن را به اعضاء شورای مرکزی اهدا کرد، ایشان همیشه از بیماری که مرتبط با عارضه جانبازی داشت رنج میبرد و در یککلام هرگز از هدف خود و خط ولایت خارج نشد و بدون ترس با خلوص و تواضع و صراحت بیان از انقلاب دفاع میکرد.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: