logo
کد خبر: ۳۳۰۹۹
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۴
محمدکاظم انبارلویی:
انبارلوییبا تأکید بر اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی موجود باید پشتیبانی‌های لازم توسط دولت، مجلس و قوه قضاییه صورت گیرد، گفت: تشکیل صف‌های طولانی برای تهیه مرغ خنده‌دار است؛ تولید مرغ در کشور، فراتر از نیاز داخلی است و این محصول به کشورهای همسایه صادر می‌شود. برخی با اخلال در بازار می‌خواهند ایران را میز مذاکره برگردانند و مقوله تولید را منوط به مذاکره با آمریکا کنند.
معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: برخی از افراد هیئت دولت، واردکننده کالاهای خارجی هستند؛ این واردات در حالی صورت میگیرد که مشابه همان کالا در داخل کشور تولید میشود.

محمدکاظم انبارلویی، معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاست داخلی گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به نام «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها»، اظهار کرد: زمینههای تولید در کشور مهیا شده است اما عناصر داخلی برای جلوگیری از این پیشرفت، سنگاندازی میکنند؛ هماکنون برخی از بنگاههای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل، نیازمند فعالسازی مجدد هستند.

وی ادامه داد: دو قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» میتوانند پشتوانه خوبی برای تولید کالای ایرانی باشند.

معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی اضافه کرد: قوه قضاییه باید با فردی که مشابه یک کالای تولید داخل را از خارج از کشور وارد میکند، برخورد کند و دولت بهعنوان شاکی وارد ماجرا شود.

انبارلویی با بیان اینکه بسیاری از بنگاههای اقتصادی به دلیل واردات بیرویه از خارج کشور، بهاجبار تعطیل شدهاند، گفت: در دولت فعلی و مجلس گذشته به این قوانین عمل نشده است و امید داریم که در دولت جوان آینده، مورد توجه قرار بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی موجود باید پشتیبانیهای لازم توسط دولت، مجلس و قوه قضاییه صورت گیرد، اظهار کرد: تشکیل صفهای طولانی برای تهیه مرغ خندهدار است؛ تولید مرغ در کشور، فراتر از نیاز داخلی است و این محصول به کشورهای همسایه صادر میشود. برخی با اخلال در بازار میخواهند ایران را میز مذاکره برگردانند و مقوله تولید را منوط به مذاکره با آمریکا کنند.

معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: برخی از افراد هیئت دولت، واردکننده کالاهای خارجی هستند؛ این واردات در حالی صورت میگیرد که مشابه همان کالا در داخل کشور تولید میشود.

انبارلویی با بیان اینکه ایران ظرفیت تولید و تأمین غذایی ۳۰۰ میلیون نفر را دارد، گفت: اقتصاد کنونی ایران، از یکسو با آمریکا و کشورهای اروپایی درگیر جنگ اقتصادی است و از سوی دیگر عوامل وابسته به نظامهای سلطه، در کشور دست به اخلال میزنند.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید در صف اول مقابله عوامل تهدیدزا باشد، بیان کرد: دولت اختیارات گستردهای دارد و مقام معظم رهبری هم در سخنرانی اخیرشان به این مسئله اشاره کردهاند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: