به‌روز شده در: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۹
دکتر بادامچیان:
دولت به جای دفاع غیرموجه از خطاها، از ملت و شهدا عذرخواهی کند
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: دکتر روحانی در پایان دولت خود، بهتر است گزارش واقع گرایانه ای از عملکرد دولت در 8 سال گذشته به ملت ارائه دهد و اجازه دهد مردم خدمات دولت او را ارزیابی کنند و دولت نیز به دلیل قصورها و خطاهایش از ملت و روح بلند شهدا عذرخواهی کند.
رفیق دوست در مراسم سالگرد شهدای 26 خرداد حزب مؤتلفه اسلامی:
رئیس جمهور باید در مسیر تحقق فرامین رهبری باشد
رفیق گفت: اصل مترقی و پیشرفته و بی بدیل ولایت فقیه در قانون اساسی منجر به عزت کشور شده است
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی:
به فردی رای دهیم که اقتدار و عزت مردم را حفظ می کند
بادامچیان گفت: ملت واقعیت را می داند اکنون دو راه در پیش روی ماست یا تجربه غلط گذشته را تکرار کنیم و یا به فردی که اقتدار و عزت مردم را حفظ می کند رأی داده و مسیر تازه ای را پیش روی خود قرار دهیم.
میرسلیم در مراسم سالگرد شهدای 26 خرداد حزب مؤتلفه اسلامی:
نامزد ریاست جمهوری باید اعتقاد به عزت، کرامت و شرافت ملت ایران داشته باشد
رییس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی باور به شرافت و آزادگی برای امت ایران اسلامی را دیگر ویژگی برجسته شهدای مؤتلفه اسلامی دانست و گفت: در میان سایر امتها، تنها امتی که توانسته قدر این شرافت را بداند و باقی بماند امت مسلمان ایران است و باور به این شرافت ملت، سبب حرکت برای مقابله با طاغوت شد.
دوشنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۰ روزنامه شماره ۱۸۹۲
دوشنبه 11 مردادماه 1400 روزنامه شماره 1892
چهار شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ هفته نامه شماره ۱۱۶۵
چهار شنبه 6 مردادماه 1400 هفته نامه شماره 1165
گفته می‌شود که...