سیدمصطفی میرسلیم:
حل مشکلات مردم نیازمند جرأت اقدام انقلابى به موقع است
اگر جرأت اقدام انقلابى بموقع وجود داشته باشد ، براى پيشرفت كشور و برطرف نمودن مشكلات مردم هيچ بن بستى در پيش روی دولت با جرأت و مقتدر انقلابی نيست، فقط مراقب بود كه خيلى زود ، دير نشود.
آل اسحاق با بررسی اهمیت تغییر رویکرد دولت به تجارت و اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی :
حیات مافیای اقتصاد در باقی ماندن وضع موجود است
در فضای حاشیه قرار دادن روابط اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی عده‌ای ذی‌نفع داخلی و خارجی می‌شوند بقا این گروه در باقی ماندن وضع موجود است
برگی از یک حادثه تاریخ‌ساز؛ به روایت حاج هاشم امانی:
پشیمان نیستم
هرگز نسبت به آنچه انجام شد پشیمان نیستم و اگر به آن دوران بازگردم باز همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهم و برای مبارزه با منصور و شاه اسلحه تهیه می‌کنم.
فرزند شهید حاج صادق امانی:
حاج هاشم بعد از انقلاب به جای سهم خواهی، نیرو تربیت کرد
حاج هاشم امانی به‌جای سهم خواهی با تردید وارد عرصه پذیرش مسئولیت می‌شود؛ این در حالی است که در این بخش نیازی نیست از آبرو و جان و مال خود را خرج کنند.
شنبه اول آبان ماه ۱۴۰۰ روزنامه شماره ۱۹۳۱
شنبه اول آبان ماه 1400 روزنامه شماره 1931
چهارشنبه ۲۸مهرماه ۱۴۰۰ هفته نامه شماره ۱۱۷۶
چهارشنبه 28مهرماه 1400 هفته نامه شماره 1176
گفته می‌شود که...