معاون سياسي حزب موتلفه اسلامي استان فارس :
حمایت از کار و سرمایه ایرانی گامي به سوي خود اتکائی است
ابراهيم شعرا: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گام ديگري از سیاست های خود اتکائی و عدم وابستگی است که با هدفمندي یارانه ها شروع شد.
کد خبر: ۸۱۱
تاريخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۱

مهندس ابراهيم شعرا دبیر جبهه متحد اصولگرایان در استان فارس با اشاره به پیام سال نو مقام معظم رهبری پیامهای معظم له را در هر سال متناسب با نیازهای سیاسی و اقتصادی کشور توصیف كرد و اظهار داشت: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گام ديگري از سیاست های خود اتکائی و عدم وابستگی است که با هدفمندي یارانه ها شروع شده و طرح برون رفت از آثار تحریمها و نیات سوء دشمنان خارجی برای ضربه زدن به اقتصاد نظام جمهوری اسلامی است .
معاون سياسي حزب موتلفه اسلامي در استان فارس در رابطه با دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در دور اول ما شاهد پیروزی اصولگرایان در کشور بودیم و مردم به پاک دستی و صداقت و ایثار رای دادنند در این دور بیش از 80درصد از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان در استان فارس برگزیده شده و در حوزه انتخابیه شیراز و آباده انتخاب دو نفر از نمایندگان به دوره دوم افتاده است .
وی ضمن تقدیر از مردم و مسئولین اجرائی و نظارت بر انتخابات در برگزاری سالم انتخابات در رابطه با پیش بینی پیروزی دور دوم انتخابات اعلام کرد: مردم با شعور و انقلابی ما که در دور اول با حضور دشمن شکن خود جواب دندان شکنی به استکبار جهانی دادنند این دور هم با حضور پر شور خود به کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان رای داده و عنایات خود را کامل خواهند نمود  .