ويژه نامه روز بصيرت
کد خبر: ۶۹
تاريخ: ۱۲ دی ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۹
9 ديماه پيوندي آشكار با حادثه عاشورا دارد. روزي كه مردم با آشكار شدن چهره يزيديان زمان در عاشوراي 88 بر عليه آنان صف آراستند. روزي كه آشكار گرديد بازخواني همه ساله حادثه عاشورا، چه نقش فرهنگ سازي در ضرورت حضور به هنگام امت در دفاع از امامت دارد. روزي كه نگذاشت سقيفه با جنجال و صحنه سازي عده اي تكرار شود و امام حق بر كنج عزلت تكيه زند. اگر كوفيان بي وفا پس از شهادت سرور شهيدان و جنايت بزرگ بر عليه جگر گوشه پيامبر از خواب غفلت بيدار شدند و قيام توابين را در حالي سامان دادند كه قيام آنها ديرهنگام بود؛ ملت بيدار ايران پيش از آنكه شمرهاي زمان توفيق بريدن سر حقيقت را داشته باشند، در لحظه اي تاريخي به ميدان آمدند و حماسه اي بي نظير آفريدند. حماسه اي كه نگذاشت علمدار كربلا در عصر حاضر بر اثر قصور امت به مسلخ برده شود و ميراث نبوت به اسارت گرفته شود.
9 ديماه از جنس مبارزه دو گروه سياسي نبود، از جنس قد علم كردن حقيقت در برابر خط باطل بود و چنين بود كه در تاريخ ثبت گرديد.
بازخواني برگهايي از حقايق حماسه حضور در نهم دي ماه را در ويژه نامه ضميمه اين شماره "شما" از دست ندهيد.
منتخب مطالب ویژه ی نامه ی 9 دی را در لينك هاي ذيل صفحه مي توانيد بخوانيد: