شماره 747هفته نامه شما منتشر شد
کد خبر: ۵۸۶
تاريخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۴:۱۹
شماره 747 هفته نامه شما همزمان با آغاز رقابت هاي انتخاباتي منتشر شد.
در اين شماره گفتگويي تفصيلي با سرليست جبهه متحد اصولگرايان منتشر شده است و نيز گفتگويي با عسگراولادي عضو كميته داوري اين جبهه كه هر دو به بررسي تحولات سياسي در آستانه انتخابات پرداخته اند.
ابراز اميدواري اين دو عضو جبهه متحد به "فشرده تر شدن صفوف وحدت اصولگرايان" سبب انتخاب تيتر اول اين شماره شده است.
سرمقاله شماره جديد نيز به بررسي چرايي ضرورت راي دادن به فهرست كامل جبهه متحد اصولگرايان پرداخته است.
ضميمه اين شماره نيز ويژه نامه انتخاباتي حزب موتلفه اسلامي منتشر شده است كه حاوي مصاحبه هاي گوناگون در معرفي فهرست اصولگرايان ، بررسي فضاي انتخابات و برنامه هاي اين حزب براي مجلس نهم مي باشد.
مجموعه مطالب اين شماره را مي توانيد از طريق كد خبرهاي 502 تا 589 بر روي تارنماي هفته نامه شما مطالعه نماييد و لينك منتخبي از مطالب در ذيل اين خبر در دسترس شما است.