پيامهاي شما
جنگیدن و گنجیدن
رسال حماسه باید «جنگید» نه «گنجید» /جمع بین «جنگیدن و گنجیدن» محال است چراکه «جنگ» جویان «گنج» جو درتنگه احد؛ نه به «جنگ» رسیدند ونه به «گنج».
کد خبر: ۵۰۵۶
تاريخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۰:۲۲

065...0917انشاالله، باظهوروولایت آقا امام زمان (عج) عیدبگیریم وسربازی را در رکابش نصیب ما بفرماید. انشاءا... سال نومبارک.

155...0911باسلام وآرزوی توفیق وسعادت وتبریک سال نو وسال حماسه اقتصادی وسیاسی، آقاي دكتر آل اسحاق درصورتیکه موردتأییدنهایی جامعتین تنهانامزداصولگرایان انتخاب شده باشدباتمام توان درخدمت شماخواهم بود... قبادی ازرشت

902...0912آقاي آل اسحاق دکترای جنابعالی در چه رشتهای و از کدام دانشگاه است؟ تز اقتصادی و حماسهساز شما چیست؟

شما: دكتراي ايشان از دانشگاه عالي دفاع ملي با عنوان «راهنماي راهبرد تجاري منطقه اي با رويكرد توسعه و امنيت جمهوري اسلامي ايران» بوده است. درباره ديدگاههاي حماسه ساز ايشان در شماره هاي آينده مطالبي منتشر خواهيم كرد.

584...0912کاش همه اصولگرایان همچون آقای عسگراولادی بودند.

795...0912با آرزوی طول عمرباعزت براي امام خامنهای (مد ظله) ویاران راستین ایشان، توفیقات وتأییدات روزافزون توأم با بهروزی و پیروزی دكتر آلاسحاق راخواستاریم.

937...0912جالب است كساني كه ادعا مي كردند «هیچ کس نخواهد توانست جلوی آمدن بهار را بگیرد» حتي نتوانستند براي يك روز اين خبر را روي سايت خود نگهدارند و مصلحت انديشي باعث حذف خبر شد!

124...0916درسال حماسه باید «جنگید» نه «گنجید» /جمع بین «جنگیدن و گنجیدن» محال است چراکه «جنگ» جویان «گنج» جو درتنگه احد؛ نه به «جنگ» رسیدند ونه به «گنج».

346...0911خسته نباشيد. ممنون از انتشار روزنامه الكترونيك در ايام عيد.

 760...0915آقا به پیام سالتان مینازیم/لب تربکنی ما همه سر میبازیم/درعرصه اقتصادی وسیاسی امسال/با امرشما حماسهها میسازیم.

893...0912ندا آمد که برگیرید ازجسمش یتیمانش/ وگرنه عرش حق چون ابر بر گلزار میگرید/ علی در پیش و در کف مشعلش ازچوب خرمایی/ سریر ماتمی بردوش و در پی زینب غمخوار میگرید/ که ای مادرمرا دیدار در کرب وبلا باشد/ در آن ساعت که فرزندت حسین بییار میگرید (شهیدصادق امانی).

660...0915آقا فرمودند: رئیس جمهورآینده بایدبراساس نقاط «قوت» و حذف نقاط «ضعف» فعلیون انتخاب شود / رئیس جمهور فعلی هم نقاط ضعف وقوتی دارد. جالب اینه که احمدینژاد بهواسطه حمایت ازمشایی اصرار بر ادامه نقاط ضعف منهای نقاط قوتش دارد _ کلیدواژه «بهار» نقطه ثقل ضعف شخصی اوست.

592....0912پیام پیامهای رهبری چیست؟ مدتي است كه رهبري به بزرگداشت فقهاي بزرگ اهتمام دارند. از جمله پیامی كه به کنگره بزرگداشت علامه سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی دادند و او را از سه جنبه «علمی»، «معنوی» و «آمادگی برای جهاد» برجسته و ممتاز خواندند.