حبيبي در گفت و گو با خبرنگاران تشریح کرد:
برنامه هاي حزب موتلفه اسلامی براي مجلس نهم
دبيركل حزب موتلفه اسلامي و نامزد انتخابات مجلس در نشستي با خبرنگاران به تشریح برنامه های این حزب برای مجلس نهم پرداخت.
کد خبر: ۵۰۵
تاريخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۰:۲۵


محمد نبی حبیبی دبير كل حزب موتلفه اسلامي در نشستی خبری به تشریح برنامه های این حزب برای مجلس نهم پرداخت.
وی گفت: در معرفي افراد جوان براي قرار گرفتن در ليست جبهه متحد افرادي معرفي شدند كه برخي مورد قبول و برخي قبول نشدند لذا ما وجود افراد جوان را در مجلس ضروري مي دانيم.
حبیبی با بيان اين مطلب كه حزب موتلفه اسلامي از اوايل سال 1389 وحدت ميان اصولگرايان براي انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي را ضرورتي قطعي مي دانست اظهار داشت: اصولگرايان براي مقابله با هر رقيبي نيازمند يك وحدت كار ساز ميان خودشان بوده اند و طبعا با ايجاد وحدت توان رقابت كامل را مي توانستند كسب كنند.
وي با اشاره به اينكه برخلاف تحليل هايي كه اصلاح طلبان از فضاي سياسي كشور مبني بر حذفشان داشتند گفت: ما در خصوص حضور اصلاح طلبان چنين تحليلي نداشته و الان هم نداريم چرا كه آمدن بين 800 تا 1200 نامزد اصلاح طلب در رقابت هاي انتخاباتي مجلس نهم درستي اين تحليل را نشان مي دهد.
حبيبي با تاكيد بر اينكه رقابت ميان اصولگرايان منجر به ايجاد هيچ گونه مشكلي نخواهد شد افزود: وجود اختلاف سليقه در ميان اصولگرايان امري طبيعي است و اگر قرار باشد اصولگرايان به رقابت با رقباي اصلي برسند بايستي اختلاف سليقه ها را كم كرده و سلايق را به يكديگر نزديك كنند.
دبير كل حزب موتلفه اسلامي براي نزديك شدن سلايق به يكديگر به دو راه حل مد نظر گرفته شده ا شاره و تصريح كرد: يكي از اين راه حل ها مبتني بر مذاكره اصولگرايان براي نزديك ساختن سلايق به يكديگر بود كه ما اين روش را كار ساز نمي دانستيم و در حال حاضر نيز به اين مهم پايبنديم كه محوريت متقني ضرورت دارد كه با تكيه بر اين محوريت امكان نزديك شدن سليقه هاي اصولگرايي فراهم شود.
وي به پيشنهاد حزب موتلفه اسلامي مبني بر محوريت جامعه روحانيت و مدرسين براي عامل اين وحدت اشاره كرد و افزود: ما مدعي نيستيم كه عامل اصلي مشترك شدن فعاليت هاي جامعتين در امر انتخابات منحصرا مربوط به پيشنهاد حزب موتلفه اسلامي است اما در همين رابطه تاثير حزب موتلفه اسلامي را تا حدي مهم مي دانيم.
حبيبي به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص تاثير سازمان روحانيت در جريانات روز اشاره و تصريح كرد: تحليل هايي كه در دو جامعه روحانيت و جامعه مدرسين وجود داشت منجر به اين شد كه در نيمه دوم سال 1389 به دعوت مشترك آيت الله يزدي و آي الله مهدي كني كه به ترتيب روساي جامعه مدرسين و روحانيت بودند سران اصولگرايان دور هم جمع شده و منشور اصولگرايي را تبيين و منتشر نمايند.
وي با تاكيد بر اينكه حضور سازمان روحانيت تاثير گذار مستمر در تداوم انقلاب اسلامي است اظهار داشت: در امر انتخابات استفاده از صحبت هاي روحانيت ضرورت دارد كه ما اين را فقط در امر انتخابات نمي دانيم بلكه در همه عرصه هاي نظام امري مسلم مي دانيم .
بديلي براي شاكله جامعتين وجود ندارد
دبير كل حزب موتلفه اسلامي با اشاره به اينكه براي جامعتين بديلي وجود ندارد اظهار داشت: اصولگرايي منهاي روحانيت اصولگرايي منهاي اصولگرايي است لذا كساني كه اصولگرايي را منهاي روحانيت تجويز مي كنند همان شعار اسلام منهاي روحانيت را مد نظر قرار دارند كه در هر صورت ما آن را توطئه مي دانيم.
حزب موتلفه اسلامي پايبند جبهه متحد اصولگرايان است
 عضو ليست انتخاباتي جبهه متحد اصولگرايان با تاكيد بر اينكه حزب موتلفه اسلامي پايبند به جبهه متحد اصولگرايان است خاطر نشان كرد: ضمن احترام به ساير افراد و ليست هاي اصولگرايي براي ساير اضلاع نظير و بديلي همچون جامعتين قائل نيستيم.
وي با اشاره به اينكه فهرست منتشر شده از سوي جبه متحد اصولگرايان مورد تاييد است گفت: شايد قسمتي از خواست هاي ائتلاف و سليقه ها برآورده شده باشد و ممكن برخي از سلايق هم برآورده نشده باشد اما وقتي پاي به ميدان سلايق مي گذريم بايد از برخي سليقه ها دست كشيد و ساير سليقه ها را معتبر بدانيم.
دبير كل حزب موتلفه اسلامي با بيان اينكه آيت الله مهدوي كني توصيه به همه افراد و راي دهندگان داشتند كه ليست جبهه متحد اصولگرايان مورد تاييد قرار گيرد گفت:با تاييد آيت الله مهدوي كني در مورد ليست جبهه متحد اصولگرايان ترديدي نيست كه اين ليست مورد تاييد است لذا بر همين اساس اين ليست مورد تاييد حزب موتلفه اسلامي نيز خواهد بود.

برنامه هاي حزب موتلفه براي مجلس نهم
حيبي به برنامه هاي حزب موتلفه اسلامي براي مجلس نهم اشاره و تصريح كرد: تعميق و گسترش تحذب در كشور از جمله بحث هاي مد نظر گرفته شده در برنامه هاي حزب موتلفه اسلامي است چرا كه ما معتقد به وجود سه توانايي مشخص در احزاب هستيم تا بتوانيم نام حزب را بر آن قرار دهيم.
وي با اشاره به سه مورد مد نظر قرار گرفته شده گفت: 1- توانمندي براي داشتن برنامه مشخص براي تمامي شاخصه ها در كشور، 2- توانمندي كادر سازي براي اجراي همان برنامه ها با مديران توانمند اجرايي، 3- وجود احزاب ايدئولوژيك چرا كه حزب فاقد ايدئولوژيك دائما در معرض خطر متلاشي شدن قرار دارد.
وي با تاكيد بر اينكه حزب موتلفه اسلامي به صورت شخصيي اداره نمي شود و وابسته به يك ايدئولوژيك خاص است اظهار داشت:‌اگر احزاب در كشور سه خصوصيت ذكر شده را داشته باشند حالت بد بيني به دليل عملكرد بد احزاب صورت نخواهد گرفت.
دبير كل حزب موتلفه اسلامي افزود: ما معتقديم اگر تحزب تقويت شود علاوه بر نتايج ذكر شده نتيجه اي ديگر مبني بر مصون ماندن اصل نظام را به دنبال دارد.
مردم سازي اقتصاد از جمله برنامه هاي حزب موتلفه اسلامي براي مجلس نهم
حبيبي در ادامه اظهارات خود با اشاره به اينكه اگر موتلفه اي ها وارد مجلس شوند روي مردمي سازي ا قتصاد متمركز خواهند شد گفت: اقتصاد فعلي را اقتصادي دولتي مي دانيم لذا اگر اقتصاد دولتي جواب مي داد حكومت مارسيكست در شرق نبود و يكي از دلايل آن اين بود كه رونق اقتصادي در سايه اقتصاد دولتي عملياتي نخواهد شد.
وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري گفت: پيام رهبري در سال 90 مبتني بر جهاد اقتصادي بود چرا كه ايشان اقتصاد را جز باكار جهادي قابل اصلاح شدن نمي دانستند لذا تلاش مجلس آينده بايد در جهت مردمي سازي ا قتصاد باشد.
حبيبي بحث اشتغال و پرداختن به اين موضوع را از جمله ديگر اهداف حزب موتلفه اسلامي دانست واظهار داشت: موضوع اشتغال جز در سايه اقتصادي پر رونق ممكن نخواهد بود.
وي با بيان اين مطلب كه حضور در انتخابات آتي از سال هاي قبل بيشتر خواهد بود افزود: حضور در 22 بهمن سپري شده مشاركت در انخابات آتي را رقم زد لذا وحدت حداكثري مردم مهم است تا با اين حضور ضمانت قوي براي تداوم انقلاب داشته باشيم.