در گفت و گو با فاطمه رهبر بررسی شد :
لزوم بصیرت افزایی در زنان
حضور زنان در عرصههای گوناگون انقلاب اسلامی همواره توجه بسیاری از گروهها و اقشار گوناگون را به خود جلب کرده است و ابعاد مختلف این حضور یکی از مهمترین چهرههای مردمسالاری دینی و توجه به جایگاه زن در جامعه ایران اسلامی است که هر روزه ما شاهد پررنگتر شدن این حضور هستیم که نمود عینی و بارز آن در هفتهای که گذشت در راهپیمایی بیست و دو بهمن جلوهگر شد در همین زمینه و برای آگاهی از لزوم بصیرتافزایی در بین زنان به سراغ فاطمه رهبر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی رفتیم و با ایشان به گفتگو نشستیم.
کد خبر: ۴۷۷
تاريخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۶:۰۶


حضور زنان در عرصههای گوناگون انقلاب اسلامی همواره توجه بسیاری از گروهها و اقشار گوناگون را به خود جلب کرده است و ابعاد مختلف این حضور یکی از مهمترین چهرههای مردمسالاری دینی و توجه به جایگاه زن در جامعه ایران اسلامی است که هر روزه ما شاهد پررنگتر شدن این حضور هستیم که نمود عینی و بارز آن در هفتهای که گذشت در راهپیمایی بیست و دو بهمن جلوهگر شد در همین زمینه و برای آگاهی از لزوم بصیرتافزایی در بین زنان به سراغ فاطمه رهبر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی رفتیم و با ایشان به گفتگو نشستیم.

  * ارزیابی شما به عنوان نماینده مجلس هشتم و یکی از زنان فعال عرصه سیاست از بصیرت و بصیرت افزایی در بین زنان چیست؟
بصیرت افزایی و لزوم آن شامل همه اقشار جامعه اعم از زن و مرد میشود اما به قطع زنان نقش موثرتری در این عرصه دارند و همانگونه که امام راحل در فرمایشات خود قبل و بعد از انقلاب تأکید بر حضور زنان در عرصههای مختلف داشتهاند زنان ما هم ثابت کردند با پیروی از ارزشها و آرمانهای انقلابی – اسلامی و دینی توانستند در تمام عرصهها شرکت کنند.

 * آیا این بیداری حاصل از تفکرات و اندیشههای بلند حضرت امام(ره) قبل از انقلاب و با وجود فضای اختناق پهلوی موجب تحرکاتی در بین جامعه زنان شد؟
بله، زنان ما در سال 42 در کنار همسران خود که در زمینه مبارزات ستمشاهی فعالیت داشتند و یا خودشان به میدان مبارزات سیاسی با رژیم منحوس پهلوی پرداختند و حتی بعضی از آنها به زندان و شکنجههای رژیم پهلوی گرفتار شدند ولی به وظیفه شرعی و انقلابی خود به فرمان امام خمینی(ره) عمل کردند و این تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.

 * در زمان پیروزی انقلاب اسلامی این مهم به چه صورت بود؟
در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم که با درایت و تیزبینی امام راحل زنان ما پا به پای مردان وارد راهپیماییها و تظاهرات شدند و حتی در بعضی جاها جلوتر از مردان حرکت کردند. حضرت امام راحل اعتقاد داشتند وقتی زنان وارد جامعه در تظاهرات و راهپیمایی میشوند به تبع خانواده را نیز با خود به همراه میآورند و این باعث قوام بخشیدن به حرکتهای سیاسی کشور میشود.

 * بعد از پیروزی انقلاب و پیرو نقش فعال امام خمینی(ره) در به صحنه آوردن زنان شما ادامه این روند را چگونه ارزیابی میکنید؟
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم با حمایتهایی که زنان ما در عرصههای مختلف داشتند مخصوصاً با بروز جنگ تحمیلی برخی از زنان که توان ورود مستقیم به عرصه جنگ را داشتند در میدان جنگ، بیمارستانها و مناطق مختلفی که میتوانستند خدمت کنند، حضور پیدا کردند و عدهای هم در پشت جبههها با حداقل کاری هم که میتوانستند انجام دهند دست از این حمایتها برنداشتند و پیروزی در جنگ تحمیلی هم نشانگر این بود که زنان ما با بصیرت بالا فرزندان، همسران، برادران خود را برای حضور در میادین تشویق میکردند و برخی از این زنان حتی با دادن چندین شهید بصیرت خود را نشان دادند بعد از پیروزی در جنگ که زمان بازسازی فرا رسید و زمینهای که در کشور در جهت علمآموزی فراهم آمد و از طرفی ایجاد زمینهای که خانوادهها این اعتماد را داشته باشند که دختران جوان در عرصههای مختلف اعم از آموختن علم حضور یابند به طوری که در برخی از سنوات دختران تا 65 درصد از قبولی دانشگاه را به خود اختصاص دادند و این نشانگر این است که زنان در همه عرصهها اعم از میدان جنگ و جهاد و تحصیل علم با بصیرت نشأت گرفته جایگاه زنان در اسلام وارد عرصه شدند و پیشرفتهایی نیز داشتند.

 * امروز با توجه به گذشتن 33 سال از انقلاب این بصیرت چگونه خود را در جامعه نشان داد؟
در تمام تاریخ جمهوری اسلامی ایران تا دوران امروز زنان ما در عرصههای گوناگون حضور داشتهاند و به درجات بالای ملی و بینالمللی دست یافتهاند. بعد از جریان انتخابات سال 88 و جریان فتنه زنان مسئولیت سنگینی بر دوششان بود که با درایتها و هدایتهای مقام معظم رهبری مردم در آن ایام در راهپیماییهای حمایتی نظیر 9 دی شرکت کردند و ما خیل عظیم حضور زنان را در مقابله با جریان فتنه شاهد بودیم و اثرات مثبت این بصیرت را که در بین زنان ما ایجاد شد امروز ما در کشورهای اسلامی منطقه میبینیم.

 * این تأثیرپذیری از زنان ایرانی در انقلابهای منطقه و حضور زنان این کشورها تا چه اندازه است؟
در اکثر کشورهای منطقه که زنان حق شرکت در انتخابات و حتی حق گرفتن گواهینامه را نداشتند و به عبارت دیگر از حداقلهای حضور در اجتماع محروم بودند توانستند به تأسی از زنان ایرانی در صدر راهپیماییها با حفظ حجاب و ارزشهای دینی خود در مقابل ظلم حکومتهای خود بایستند و همه اینها نشانگر این است که زنان مسلمان ما فارغ از مرزهای جغرافیایی اعم از زنان مسلمان بحرینی، ایرانی، مصری،تونسی با بصیرتی که نشأت گرفته از اسلام و توجهی که اسلام به زن مسلمان دارد پیش قراول حرکتهای علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باشند که نقش آنها را در جامعه مضاعف میکند.

 * در پایان ارزیابی خود را از راهپیمایی 22 بهمن و حضور حداکثری مردم به ویژه زنان برای خوانندگان شما ارائه کنید؟
راهپیمایی 22 بهمن هر ساله با حضور حداکثری مردم یک برگ زرینی را در تاریخ نظام جمهوری اسلامی رقم میزند و هر ساله ما نسبت به سال گذشته بهتزده میشویم. علیرغم همه سیاهنماییهایی که استکبار جهانی از طریق شبکههای ماهوارهای و شبکههای اینترنتی برای به حداقل رساندن حضور مردم در راهپیماییهای مختلف مثل راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس و یا هر راهپیمایی دیگری که مردم بلوغ فکری خودشان را نشان میدهند. مردم با بصیرت بالای خود به خیابانها آمدند و اوج این بصیرت در راهپیمایی 22 بهمن در سراسر کشور بود همین قدر بس که استکبار جهانی از روی ناامیدی خود این راهپیمایی را کمرنگ و چند ده هزار نفری عنوان کرد ولی چیزی که مسلم است این است که حرکتهایی که در کل جهان مخصوصاً منطقه و حتی امروز در کشورهای اروپایی و آمریکایی در حال رخ دادن است تسری حضور مردم ایران در صحنه است اگر آنها 99 درصد در مقابل یک درصد حکومت هستند اما در جمهوری اسلامی حکومت 100 درصد با مردم است یعنی در حکومت ما هیچ فاصلهای بین مسئولین و مردم وجود ندارد و مدعی هستیم که حکومت ما مردمسالاری دینی است و دولت و مجلس و مردم همه در یک راستا هستند و واقعاً جای مباهات و افتخار است که در جشن تولد 33 سالگی انقلاب اسلامی ما شاهد حضور حداکثری و پر شور و نشاط مردم در صحنه هستیم.