جواد آرين منش عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با شما:
اگر سازمان سينمايي توسعه تشكيلاتي داشته باشد، با قانون مغايرت دارد
کد خبر: ۴۴
تاريخ: ۰۹ دی ۱۳۹۰ - ۰۲:۴۹

گفت و گو: محمد ديندار
بحث گسترش تشكيلاتي معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تبديل آن به يك سازمان سينمايي؛ يكي از بحث هاي روز سينماي امروز ايران است و مخالفان و موافقان مختلفي را دارد، هر چند كه برآيند جمع كثيري از اهالي سينما معلوم نموده كه جزئيات تشكيل چنين سينمايي چندان براي دست اندركاران سينما روشن و تبيين نشده و همين نيز باعث مي گردد كه به  موفقيت چنين سازماني به ديده شك و ترديد نگريسته شود. به همين مناسبت گفتگويي با جواد آرين منش نائب رئيس پرتلاش كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي انجام داده ايم تا از نظرات  مجلس در اين باره بيشتر مطلع شويم.
با اين توضيح كه  صحبت هاي مبسوط عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي را در باره وضعيت تئاتر، در شماره هاي آتي تقديم علاقمندان خواهيم نمود.
*  بعضا شنيده مي شود كه مجلس شوراي اسلامي نسبت به تشكيل سازمان سينمايي نظراتي دارد و يا در باره تخصيص اعتبار به چنين سازماني در صورت تشكيل حرف دارد؛ جنابعالي به عنوان نائب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در اين باره چه نظري داريد؟
 اساسأ تاكنون چيزي به نام سازمان سينمايي از سوي دولت به مجلس مطلقا ارائه نشده است كه حالا بحث بودجه يا بارمالي آن مطرح بشود. ولي خب! به لحاظ قانوني در قانون برنامه، ايجاد تشكيلات هاي جديد دولتي ممنوع است. يعني اگر قرارباشد سازمان سينمايي به عنوان يك تشكيلات جديدي در دولت علاوه بر آن چيزي كه در معاونت سينمايي وجود دارد، مطرح بشود و يك ساز و كار و امكانات و تشكيلات جديدي نياز داشته باشد، طبيعي است كه اين با روح برنامه پنجم مغايرت دارد؛ ولي اگر شوراي عالي اداري مثلأ تصويب كند كه معاونت سينمايي فعلي با امكانات موجود و نيروي انساني موجود به يك سازمان تبديل بشود، بدون اينكه توسعه تشكيلاتي داشته باشد و بدون اينكه رديف جديدي از بودجه و امثال اينها نياز داشته باشد، خب! اين طبيعي است كه مغايرتي با قانون ندارد و شوراي عالي اداري مي تواند در اين زمينه اقدام كند.

 * البته مسئولين سينمايي در صحبت هايي كه تاكنون داشته اند، اعلام كرده اند كه با تشكيل اين سازمان، تعداد ادارات و مديران كل و بخش هاي مختلف آن دچار افزايش خواهد شد.
 مگر اينكه از يك بخش ديگري از وزارتخانه بخواهد كم كنند و به اين سازمان اضافه كنند. اگر به هر حال توسعه تشكيلاتي داشته باشد، با قانون مغايرت دارد.

 * آيا در حال حاضر مجلس در اين زمينه جوياي چگونگي تشكيل اين سازمان شده است؟
-نه خب! تا مادامي كه اتفاقي نيافتاده و چيزي به مجلس ارائه نشده، قصاص قبل از جنايت نمي شود كرد. بله! ما حرفهايي كه در حول اين قضيه زده مي شود را مي دانيم. اينكه براي توجه به سينما دولت دارد كارهايي را انجام مي دهد و اينكه به سينما توجه بيشتري بشود، خب! ما كه مخالف نيستيم، فقط بايد ساز و كارهاي قانوني تعرف بشود و ديده شود تا مشكلي را از نظر انطباق با برنامه ايجاد نكند.

 * يعني اگر اين تشكيلات و سازمان ايجاد شود، شما بعدا  انطباق آن را با قانون بررسي خواهيد كرد؟
 طبيعي است! اگر مغايرتي با قانون داشته باشد، خب در سال آينده قاعدتا نيازمند بودجه و اعتبارات خواهد بود و بايد از يك جايي تأمين بشود، بنابراين مخالف برنامه پنج ساله نمي تواند شكل بگيرد. ولي در كل ما توجه بيشتر به سينما و توجه به تئاتر را  يك ضرورت مي دانيم.

 * با توجه به اينكه بعضي از افراد جامعه سينمايي،اهالي تئاتر و ديگر هنرمندان در بعضي زمينه ها از وضعيت فرهنگي و هنري يا نحوه تعامل مسئولين هنري گله هايي دارند،آيا كميسيون فرهنگي مجلس ارتباطاتي با هنرمندان دارد تا از حرفهاي آنها آگاه شده و قدمي براي رفع اين مشكلات بردارد؟
  همين امروز(ششم دي ماه) دو عضو از اعضاي كميسيون فرهنگي كه به عنوان عضو شوراي سياست گذاري جشنواره بين المللي تئاتر فجر در واقع از سوي وزير محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انتخاب شده بوديم، در جلسه اي با حضور وزير محترم و صاحب نظران و بزرگان عرصه تئاتر مثل آقاي ايرج راد، آقاي داود رشيدي، آقاي منتظري،آقاي مسافر آستانه، آقاي شاه آبادي و دست اندركاران هنري وزارت ارشاد شركت كرديم و در كنار بحث جشنواره تئاتر فجر به هر حال ما همين بحث ها را آنجا هم داشتيم و راه هاي تعامل بين كميسيون فرهنگي مجلس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت سينمايي و هنرمندان مورد بحث قرار گرفت و مشكلاتي كه هنرمندان از جمله هنرمندان پيشكسوت دارند، مطرح شد. به هر حال  كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از هرگونه كمكي كه در اين زمينه ها مي تواند داشته باشد، دريغ نخواهد ورزيد و از تعامل و ارتباط با جامعه هنرمندان استقبال مي كند.