جایگاه پرسش‌گری و پاسخگویی کجا است؟
کد خبر: ۳۶۹۷۰
تاريخ: ۰۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۴

احمد رضا میرزائیان

عضو کارگروه ورزش حزب موتلفه اسلامی

مطالبه گری و پرسش‌گری از جمله وظایف ذاتی رسانه ها است و مدیران و مسئولان کشور از جمله مدیران ورزش و فوتبال باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و به مردم پاسخهای اقناعی ارائه دهند.

در یاد داشت قبلی به صراحت به نحوه پاسخگویی و درشت‌گویی مهدی تاج انتقاد کردم و بر خلاف بعضی از همکاران که محافظه کارانه با مسئله برخورد کردند، آن را کاری ناشایست و غیر اخلاقی قلمداد کردم.

در حوزه ورزش واکنش های حاج محمود خسروی وفا را ستایش می کنم که در مواجهه با رسانه ها و همکاران حوزه خبر، همواره از لفظ ساده ای استفاده می کندو مکررا می گوید : من کارگر شما هستم.

این کلمات ساده که بی پیرایه و بدون تکلف از سوی حاج محمود و به صورت پینگ‌پونگی با همکاران حوزه خبر رد و بدل می شود در واقع گویای یک مطالبه عمومی است و خاستگاه مردمی دارد.

اینکه یک مدیر و مسئول همواره خود را در برابر مردم پاسخگو بداند و در کمال سادگی و از سر تواضع با آنها سخن بگوید.

اظهارات مهدی تاج که با تکبر و تبختر با جوادخیابانی و رسول مجیدی سخن گفت به هیچ شکل با اصول اخلاقی و مبانی اولیه ورزش منطبق نبوده و نیست!

به همین دلیل این اظهارات با واکنش تند رسانه ها و اهالی فن مواجه شد.

البته انتظار می رفت در همان برنامه مجریان و دست اندرکاران شبکه مذکور واکنش بهتری در قبال این درشت‌گویی ها انجام می دادند و از حقوق مردم و مطالبه عمومی جامعه ورزش دفاع می کردند و...

البته عذرخواهی تاج که در بیانیه فدراسیون بدان تصریح شد، اندکی فضا را آرام کرد و رنگ‌و لعاب جدل‌ها و مناقشه ها را قدری رقیق کرد و...

در این راستا نباید از پیگیری پرونده سراسر ایراد ویلموتس به سادگی گذشت و حقوق بیت المال و مردم را نادیده گرفت.

این‌موضوع را باید جداگانه و با نظارت دستگاه‌های ذیربط پیگیری کرد و نتایج حاصله را به اطلاع مردم رساند.