نگاهی به توافقات آذربایجان و صهیونیستها
در سال های اخیر رژیم صهیونیستی تلاش کرده تا با کشورهای پیرامون جهان عرب ارتباطات برقرار کند و با کشورهای غیرعرب نیز یک روابط صمیمانه داشته باشد و حتی ائتلاف هایی را همچون ناتوی عربی ایجاد کند تا از طریق آن بتواند امنیت ایران را با چالش مواجه کند، در واقع هدف این قراردادها و ارتباطات محدودسازی ایران است
کد خبر: ۳۵۴۳۰
تاريخ: ۱۴ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۶

رسانه‌ها از توافقات بین جمهوری آذربایجان و رژیم موقت صهیونیستی در حوزه ترابری هوایی و امنیت سایبری خبر دادند.

آذربایجان و این رژیم در سال های گذشته نیز روابط حسنه ای با یک دیگر داشته اند به گونه ای که رژیم صهیونیستی 40 درصد منابع نفتی خود را از این کشور تامین می کند. اما این قرار داد به علت اینکه وارد ابعاد سایبری و مباحث امنیتی شده از اهمیت خاصی برای کشور مان برخوردار است.

در سال های اخیر رژیم صهیونیستی تلاش کرده تا با کشورهای پیرامون جهان عرب ارتباطات برقرار کند و با کشورهای غیرعرب نیز یک روابط صمیمانه داشته باشد و حتی ائتلاف هایی را همچون ناتوی عربی ایجاد کند تا از طریق آن بتواند امنیت ایران را با چالش مواجه کند، در واقع هدف این قراردادها و ارتباطات محدودسازی ایران است، همسایگی آذربایجان با ایران و فاصله کم این کشور تا مرکز ایران مزیت های فراوانی را برای رژیم اشغالگر قدس فراهم می کند از جمله اینکه اجازه می دهد تحرکات امنیتی و اطلاعاتی بیشتری در مورد ایران داشته باشد، یکی از راهبردهای رژیم صهیونیستی ناامن سازی در داخل ایران و مرزهای ایران است. باتوجه به ابعاد جنگ سایبری این رژیم با ایران، صهیونیست‌ها سعی می کنند که مراکز سایبری خود را در نزدیک مرزهای ایران مستقر کنند تا نتیجه بهتری از عملیات‌های خود بگیرند.
مقامات ایرانی اما حضور فعال صهیونیستها در آذربایجان را برنتافته و نسبت به آن واکنش نشان دادند و آن را تهدیدی برای امنیت کشور قلمداد کردند. آنها تمامی تحرکات اخیر در مرزها را متوجه اسرائیل دانسته و بر این موضوع تأکید کرده اند که هیچ گونه تهدیدی را نمی پذیرند
اما بزرگترین اهداف رژیم صهیونیستی از راه اندازی مرکز سایبری در آذربایجان را می توان به چند بخش تقسیم کرد. بخش اول انجام عملیات های تروریستی در داخل ایران است،بنا بر اطلاعات به دست آمده ترور یکی از دانشمندان هسته ای کشورمان(شهید فخری زاده) از جمله عملیات هایی بود که از طریق آذر بایجان صورت گرفت.
بخش دوم رصد اطلاعاتی از داخل ایران است. دشمن برای اینکه بتواند عملیات های خود را به درستی به انجام برساند نیازمند داده های اطلاعاتی است
بخش سوم را می توان تشدید عملیات های قومی دانست. این رژیم با ایجاد برنامه ریزی خاص قصد دارد تا به تشدید مسائل قومی بین ایران و آذر بایجان دامن بزند، همچنین با حضور پررنگ در کشورهایی چون آذربایجان و یا مناقشه هایی همچونقره باغ سعی می ککند به نوعی نگاه ایران را از موضوع تحولات در کشورهای خاورمیانه از جمله سوریه، لبنان و یمن دور کند .
درست است که در ظاهر صهیونیست‌ها، قراردادهایی را با زمینه خدماتی و سایبری با برخی کشورهای منطقه امضا می‌کنند، اما هدف نهایی آن‌ها فراتر از موضوعات دوجانبه است.