امام خميني(ره):
شما از انقلابيون اول نهضت اسلامي هستيد
شما از انقلابيون اول نهضت اسلامي هستيد انقلابيون اول نهضت اسلامي صالح و بسيار فداكار من مرحوم عراقي را از آن اولي كه نهضت شروع شد.. مي‌شناختم انصافاً مردي بود كه عمرش را صرف خدمت به اسلام كرد.
کد خبر: ۳۵۳۲۳
تاريخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۵
 شما از انقلابيون اول نهضت اسلامي هستيد انقلابيون اول نهضت اسلامي صالح و بسيار فداكار

من مرحوم عراقي را از آن اولي كه نهضت شروع شد.. ميشناختم انصافاً مردي بود كه عمرش را صرف خدمت به اسلام كرد. بعضيشان را خيلي خوب ميشناسم. مثل آقاي عسكراولادي كه ايشان هم نظير مرحوم عراقي از اول نهضت همراه بود و زحمت كشيد. من او را مرد بسيار صالح و بسيار فداكاري ميدانم.

صحيفه نور، جلد18 ص82 و 85