فرزند شهید حاج صادق امانی مطرح کرد:
شهدای مؤتلفه اسلامی؛ اولین شهیدان جهاد تبیین
فرزند شهید حاج صادق امانی گفت: در پیامی که از شهید محمد بخارایی و سایر این شهدا به یادگار مانده جهاد در آن دوران توسط این شهدا آغاز شد و آن‌ها در راستای فرمایش امام خامنه‌ای که امروز آن را با عنوان جهاد تبیین ذکر می‌کنند فعالیت نمودند و از این طریق به نسل خود و نسل‌های آینده فهماندند که اگر مقاومت کنید حتماً موفق و پیروز می‌شوید
کد خبر: ۳۵۳۱۳
تاريخ: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۱
قاسم امانی فرزند شهید حاج صادق امانی همزمان با سالگرد شهادت شهدای مؤتلفه اسلامی گفت: با نگاهی به نهضتهای قرآنی نظیر نهضت حضرت موسی درمییابیم کلیه ویژگیهای این نهضتها در نهضت امام خمینی جمع شده است، در روایتی قرآنی در خصوص مردان بنیاسرائیل که برای مقابله با جالوت به خدمت پیامبر زمانشان رسیده و کسب تکلیف کردند. پیامبر مطابق فرمان خدا طالوت را انتخاب میکند و در جریان مبارزه عدهای با بهانهجویی با انگیزههای غیر خالصانه از نبرد کنارهگیری میکنند خداوند از افراد باقیمانده در نبرد امتحانات سختی به عمل میآورد.

یکی از معجزات انقلاب اسلامی

وی با اشاره به امتحان سپاه طالوت از طریق تشنگی و آب که در آیه 249 سوره بقره آمده است، افزود: عده زیادی با توجیه نادرست از فرمان رسول خدا سرپیچی میکنند همچنین حضرت طالوت در هنگامه جنگ یاران خود را به اذن خداوند آزمایش میکند قرآن اینگونه میفرماید لا طاقَةَ لَنَا الْیَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ؛ قرآن می فرماید عده کمی بودند که به لقاء الهی رسیده بودند کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرینَ، این عده کم که لقاء خدا را دیدند پایکار ایستادند و لشگر عظیم جالوت را سرنگون کرد.

فرزند شهید امانی خاطرنشان کرد: نهضت امام خمینی بیشباهت به این نهضت قرآنی نیست؛ هنگامیکه حضرت امام را دستگیر کردند عدهای مبارزه را مشت بر سندان کوبیدن تلقی کردند در این میان عده اندکی جمع شدند و به انجام تکلیف و وظیفه پرداختند، یکی از معجزات انقلاب اسلامی این بود که این عده قلیل تا نهایت کار ماندند و تزلزلی در راهشان نبود و از لطف ویژه خداوند به آنها این بود که همواره به دنبال انجام وظیفه بودند و هرگز به دنبال سهم خواهی نبوده و گاهی محل سرکوب و تهمت و توهین قرار گرفتند ولی هرگز از پای رکاب نهضت هرگز عقبنشینی نکردند.

این روزها بیشباهت بهروزهای مبارزه نیست

این فعال سیاسی ضمن بیان خاطرات مقاومت و پایداری یاران نهضت حضرت امام تأکید کرد: این روزها هم بیشباهت به روزهای مبارزه نیست و گاهی عدهای عنوان میکردند که خمینی چهکاری میتواند از پیش ببرد و شبهاتی مطرح میکردند امروز مسئله برای ما ساده شده است و فراموش کردهایم چه بودیم و کجا بودیم و چه کردهایم، یعنی چند نفر مؤمن پایکار امام و انقلاب و ایدههای ایشان ایستادند و اکنون بهگونهای شده که تمام دنیا از همت، قدرت و دانش و توان آنها لرزه بر اندامشان افتاده است تا حرکت این نهضت را مقداری کند کنند که به اذن خداوند برای حفظ عظمت انقلاب، حجت برای حق بودن انقلاب اسلامی بیش از بیش روشن میشود.

امانی رسیدن به یقین نسبت به ناباوران پدیده الهی انقلاب اسلامی را دستاورد مردان مؤمنی برشمرد که با عده قلیل و با یقین به دیدار پروردگار پا در مسیر مبارزه و حفظ انقلاب گذاشتند.

اساس نهضتهای الهی تبیین است

وی به این سؤال که آیا میتوان شهدای مؤتلفه اسلامی را در زمره پیشقراولان جهاد تبیین به حساب آورد، پاسخ داد: اساس نهضتهای الهی تبیین است آنها هرگز برای حقانیت خود را به مردم تحمیل نکردند. پیامآوران نهضتهای الهی مکلف به رشد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع بودند تا جایی که حقایق بر آنها روشن شود و هیچ بعثتی جز برای تبیین حقایق نبوده است و درست است که حضرت امام خامنهای این حقایق را گاهگاهی گوشزد میکنند و این مسیری است که از ابتدای بشریت آغاز شده و خوشبختانه خدا عنایتش به این شهدا بیشتر بود و آنها در این ظلماتی که کسی جرئت نفس کشیدن نداشت تا به تبیین حقایق برای این نسل و نسلهای آینده بپردازند دست به کار شدند.

مقاومت کنید حتماً موفق و پیروز میشوید

فرزند شهید حاج صادق امانی ادامه داد: در پیامی که از شهید محمد بخارایی و سایر این شهدا به یادگار مانده جهاد در آن دوران توسط این شهدا آغاز شد و آنها در راستای فرمایش امام خامنهای که امروز آن را با عنوان جهاد تبیین ذکر میکنند فعالیت نمودند و از این طریق به نسل خود و نسلهای آینده فهماندند که اگر مقاومت کنید حتماً موفق و پیروز میشوید و تاریخ نیز این حقیقت را نشان داد که این تفکر به جایی رسیده که برای همه دنیا روشن شده است.

پاسخ به یکی از خبرگزاریهای چین

امانی در خصوص اهمیت حرکت شهدای مؤتلفه در نظر دنیا به مصاحبه خود با یکی از خبرگزاریهای چین اشاره کرد و گفت: خبرنگار چینی از من در خصوص حرکت شهید امانی و یارانشان پرسید و این سؤال را مطرح کرد که اصلاً چرا باید این شهدا دست به چنین اقدامی بزنند؟ پاسخ دادم آن روز امام و این تعداد اندک از یارانشان بودند اما درنتیجه مجاهدت این شهدا، امروز حضرت امام خامنهای حتی در آمریکا و سایر کشورها هزاران مقلد دارند و به تبیین شرح تقلید و مقلد و پرداخت خمس اقدام کردم و از آنها پرسیدم اکنون فکر مقاومت که در حال مدیریت یک نهضت علیه استکبار است در چین و در جهان تا چه میزان رسوخ یافته. وی افزود: این خبرنگار در پاسخ گفت من فکر میکنم ما در چین به خاطر اقتصاد نتوانستیم چندان با استکبار مبارزه کنیم اما من گفتم مبنای همه چیز برای ما برخلاف دنیا اخلاق است و چون اقتصاد مبنا نیست فکر میکنیم وظایفمان مهمتر از هر چیزی است و اگر روزی به اقتصادمان لطماتی بخورد مقاومت میکنیم تا بتوانیم وظایف خود را نسبت به خدا و بشریت انجام دهیم و میبینید این نهضت از صفر شروع شده و امروز در کل جهان شناخته شده است و در تاریخ بشریت جز نهضت انبیاء نمیتوانید نهضتی را بیابید که بدون سرمایه اقتصادی بالا و اینکه دنیا از آن حمایت نمیکند بلکه درصدد سرکوب آن نیز هست، توانسته دنیا را تسخیر کند.