پشت پرده صهیونیستی عنکبوت مقدس
بی‌شک وجود فیلم عنکبوت مفدس در جشنواره کن یک جریان سیاسی و ضد اسلامی و شیعی است که توسط صهیونیست‌ها به آن دیکته شده است.
کد خبر: ۳۵۲۴۰
تاريخ: ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۸
کوروش زارعی بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر در یک گپ و گفت تفضیلی با خبرنگار هفتهنامه شما به بررسی فیلم عنکبوت مقدس که در جشنواره کن امسال حواشی بسیاری را با خود به دنبال داشت پرداخت که آن را میخوانیم:

توهین به ساحت امام مهربانی توسط صهیونیستها

شنیدهها حاکی از آن است که این فیلم، ضد ارزشهای اسلامی و ایرانی و شیعی است و در واقع به مقدسات ما و ساحت امام مهربانیها توهین شده است قطعاً بدون تماشای فیلم میتوان گفت که این فیلم یک فیلم بیکیفیتی است. البته تهیهکننده این فیلم یک یهودی است و طبیعتاً وقتی یک صهیونیست پشت فیلم باشد تکلیف آن مشخص است ما سالهاست که با صهیونیستها در تقابل هستیم و آنها را بهصورت یک حکومت مستقل قبول نداریم آنها برای منکوب کردن ما از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند.

یک جایزه به سفارش اسرائیل به بازیگر زن عنکبوت مقدس

ولینعمت ما ایرانیها اهلبیت هستند اگر کسی بخواهد به ساحت مقدس اهلبیت توهین کند ما از او نخواهیم گذشت. این فیلم هم توهین به ساحت مقدس امام رضا(ع) شده است ما نهتنها این فیلم را به رسمیت نمیشناسیم بلکه به لحاظ هنری نیز آن را فاقد هنر ساختار و تکنیک میدانیم و قطعاً یکی از فیلمهای ضعیف در حوزه سینماست، بیشک چنین فیلمی در جشنواره کن یک جریان سیاسی و ضد اسلامی و شیعی است که توسط صهیونیستها به آن دیکته شده است. این مسئله تازگی ندارد ما میدانیم که جشنواره اسکار و برلین و لوکارلوپ و کن در دست صهیونیستهاست. جریانساز آن صهیونیستها هستند و هرچه آنها تصمیم بگیرند در این جشنوارهها روی میدهد و اهدای جایزه به بازیگر زن این فیلم سفارش صهیونیستها برای حمله فرهنگی به ماست.

حمایت عناصر خودفروخته و وطنفروش از فیلم صهیونیستی

فیلم نهتنها ازنظر اهل تشیع مردود است؛ بلکه برادران اهل سنت ما نیز در برابر این فیلم اظهار انزجار کردند و علیه کار شنیعی که صهیونیستها و گردانندگان جشنواره کن انجام دادند، معترض هستند. متأسفانه افراد خودفروخته و هنرمندان و سیاسیون و حتی تجار وطنفروشی هستند که از این فیلم حمایت کردند. حمایت این افراد خودفروخته در قبال فرهنگ غرب چیز تازهای نیست. سازندگان این فیلم افراد وطنفروش و خودباخته هستند که قطعاً پشت پای این کار را خواهند خورد بههرحال نمیشود با قرآن خداوند و مقدسات و پیامبر درافتاد و پشت پای آن را نخورد کما اینکه سلمان رشدیها و نظایر آن پشت پای این ماجراها را خوردند. افراد این چنینی هم چوب این توهین خود را میخورند و من یقین میگویم این فیلم، فیلم بسیار ضعیف و ناتوان و الکن در سینما و جزو آثار سخیف و ضعیف است بهطور مثال فیلم آرگو که اسکار گرفت در حد یک تلهفیلم هم بود و یک کار پیشپا افتاده بود که ایرانی بود و مورد پسند آمریکاییها واقع شد. بعد از انتشار فیلم مردم خواهند دید که چه میزان این اثر سخیف ناشایست و ضعیف است.

خودفروختگی به بهای پاسپورت و لبخند رضایت غرب و آمریکا

متأسفانه جامعه هنری ما همیشه جامعه منفعلی هستند در بین اهالی هنر در رشتههای مختلف این مسئله وجود دارد که اگر به خود وطن و کشورشان و دینشان توهین شود اظهارنظر کنند گمان میکنند از نان خوردن میافتند آدمهایی هستند که اینها از آنها میترسند و معتقدند اگر اظهارنظر کنند در فیلم و سریالهای آینده جایی برای کار نخواهند داشت. درصورتیکه هر آنکس که دندان دهد نان دهد و رزق و روزی هر انسانی به دست پروردگارش است. این واهمه در این افراد وجود دارد که منزوی شوند بهویژه از سوی آدمهایی که دلبسته غرب هستند و دغدغه خروج از کشور را دارند و نگران ویزا و پاسپورت خود بهواسطه اظهارنظرشان هستند، اظهارنظر نمیکنند و این جای تعجب است که دین و مذهب و آیین و ملیت خود را برای رفتن به آمریکا، کانادا و فرانسه بهراحتی میفروشند و یا به خاطر اینکه فکر میکنند که جایگاهی در فیلم و سریالها نخواهد داشت و منزوی میشوند انقلاب و دین خود را ارزان میفروشند و درنهایت جرئت اظهار نظر پیدا نمیکنند.