گفت و گو با گل‌علی بابایی پژوهشگر و مستند نگار دفاع مقدّس به مناسبت سوم خرداد:
تاریخ شفاهی به‌عنوان یک‌گونه نوظهور مورد اقبال قرار گرفته است/ تاریخ شفاهی دفاع مقدس به لحاظ کمی و کیفی ارتقاء یافته است
مستند نگار حوزه دفاع مقدس با بیان اینکه تاریخ شفاهی به ‌عنوان یک‌گونه نوظهور و درعین ‌حال پرمخاطب مورد اقبال قرار گرفته است تصریح کرد: اگر تولیدات تاریخ شفاهی حوزه دفاع مقدس را در سال‌های دهه هفتاد و هشتاد با دهه نود مقایسه کنید متوجه خواهید شد که ارتقاء کیفی بسیار بالایی در این آثار اتفاق افتاده است.
کد خبر: ۳۵۱۹۸
تاريخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۰
گلعلی بابایی پژوهشگر و مستند نگار دفاع مقدّس، یگان نویس و لشکر نویس است و بهعنوان یکی از پرکارترین و مؤثرترین چهرههای ادبیات پایداری و مقاومت شناخته میشود. این نویسنده تاریخ شفاهی کشورمان در خصوص ارزیابی خود از پیشرفت ادبیات دفاع مقدس در سالهای اخیر گفت: ارزیابی آثار دفاع مقدس و پیشرفت یا حتی عقبگرد آن را از کتابخوانها و ناشران محترم باید پرسید و این مردم هستند که نسبت به مقبولیت کتب در کنار کارشناسان و منتقدان نظر می دهند.

دسترسترین مقوله مربوط به دفاع مقدس

این مستند نگار حوزه دفاع مقدس در خصوص تاریخ شفاهی و انتقال معنای دفاع مقدس خاطرنشان کرد: تاریخ شفاهی به عنوان در دسترسترین مقوله مربوط به دفاع مقدس یا جنگ هشتساله است که میتواند برای نویسنده یا پژوهشگر قابلدسترسی باشد زیرا افراد دخیل در جنگ اعم از رزمندهها و خانوادههای آنها، و منتسبین به شهدا اعم از همسر، فرزند، پدر و مادر حضور دارند و میتوانند به جهت دسترسی خاطرات خود را بیان کنند و ادبیات دفاع مقدس را که با ژانر تازهای مواجه ساخته و الحمدالله ارتقاء داشته است. وی با بیان اینکه تاریخ شفاهی به عنوان یکگونه نوظهور و درعین حال پرمخاطب مورد اقبال قرار گرفته است تصریح کرد: اگر تولیدات تاریخ شفاهی حوزه دفاع مقدس را در سالهای دهه هفتاد و هشتاد با دهه نود مقایسه کنید متوجه خواهید شد که ارتقاء کیفی بسیار بالایی در این آثار اتفاق افتاده است.

بابایی ادامه داد: این ارتقاء به خاطر کسب تجربه و مراعات استانداردها و بسیاری از موارد دیگر بود ازجمله انگیزههای ناشرین و نویسندگان برای خلق اثر در حوزه تاریخ شفاهی و ارتقاء کیفیت این ژانر است و این ارتقاء از جهت کمی نیز هست.

اهمیت تاریخ شفاهی در جلوگیری از تحریف وقایع

این نویسنده دفاع مقدس در خصوص اهمیت تاریخ شفاهی در جلوگیری از تحریف وقایع دفاع در جنگ روایتها به خبرنگار هفتهنامه شما گفت: تاریخ شفاهی در حقیقت مشاهدات عینی افراد از زوایایی است که در آن دخیل بودند، این افراد شامل رزمندگان معمولی و یا فرماندهان ارشد و مسئولین و... بوده و چون در فرایند تدوین و تألیف تاریخ شفاهی؛ مورخ و سوژه رخبهرخ یکدیگر هستند قطعاً بهراستی بیشتر نزدیک است و به عبارت بهتر راستی آزمایی شده است و بهعنوان یکی از اسناد می توان در تاریخنگاری جنگ استفاده کرد و در بزنگاههای حساس جنگ و جاهایی که خلأ اسنادی وجود دارد این گفتهها و روایتهای شفاهی پر کننده خلأها هستند و دست نویسنده را پر میکند.