مروری بر اتفاق های مهم سال 1400
فروردین 1400؛ آغاز قرنی تازه بود، قرنی که کرونا، گرانی، تحریم، برجام نیمه تمام و بدعهدی بیش از هر زمان دیگری آثار و عواقب خود را نشان داده و عده ای به ‌واسطه سیاست‌های نادرست دولت تدبیر و امید سفره‌هایشان کوچک‌تر و دست‌هایشان تهی‌تر شده بود. با این‌حال لحظه تحویل سال؛ لحظه تغییرات تازه را نوید می‌داد.
کد خبر: ۳۴۸۴۱
تاريخ: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۳
سالی با دو صفر اما با یک خروار حادثه

فروردین 1400؛ آغاز قرنی تازه بود، قرنی که کرونا، گرانی، تحریم، برجام نیمه تمام و بدعهدی بیش از هر زمان دیگری آثار و عواقب خود را نشان داده و عده ای به واسطه سیاستهای نادرست دولت تدبیر و امید سفرههایشان کوچکتر و دستهایشان تهیتر شده بود. با اینحال لحظه تحویل سال؛ لحظه تغییرات تازه را نوید میداد.

گوشمالی به چشمبادامیها و حکمت یک حُرمت

بیست فروردین 1400 خبر مهمی روی پیشخوان خبری رسانهها قرار گرفت تیتر این خبر حکایت از آزادسازی نفتکش توقیفی کره جنوبی توسط ایران داشت. تهران و سئول بر سر پولهای بلوکهشده ایران در بانکهای کره جنوبی به دلیل تحریمهای آمریکا با یکدیگر اختلاف جدی داشتند و توقیف کشتی نیز ناشی از همین مسئله بود اما در نهایت کرهایها خواستند پولهای ایران را برنگرداند و به جای آن تصمیم بر ورود کالا در مقابل پول را اجرا کردند و این موضوع سبب شد تا رهبر انقلاب اقدام به اعلام حکم حرمت نمایند.

یک ماراتن فشرده

از همه حوادث 1400 که بگذریم شاید مهمترین حادثه برای کشور ما؛ رویداد انتخابات باشد، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در شرایطی در شرف روی دادن بود که بسیاری از سیاسیون جناح چپ و البته بخشی از بدنه راستگرای جامعه معتقد بودند یک آفت بزرگ جمهوریت نظام را تهدید میکند، آفتی به نام مشارکت پایین.

عدهای نیز بعد از تأیید صلاحیت کاندیداها نقد جدی به عملکرد شورای نگهبان داشتند؛ که البته دانه درشتترین این منتقدین را باید متعلقین به جناح اصلاحطلب و افرادی که مشی اعتدالی داشتند برشمرد، خیلی زود اما شورای نگهبان با بیان اینکه هرکس اعتراضی دارد میتواند از طریق قانونی اقدام نماید راه را به تحریف و شبهه افکنی نسبت به این نهاد مرجع بست.

در اندک زمانی تنور انتخابات داغ شد و مردم در خردادماه پای صندوقهای رأی آمدند و سید ابراهیم رئیسی بهعنوان منتخب سیزدهم با اکثریت آرا انتخاب شد.

مذاکرات برجامی کُند و آرام؛ توأم با بدعهدی

روزهای آخر دولت روحانی در تکاپوی احیای برجام بعد از خروج آمریکا گذشت؛ آمریکاییها هم که البته منتظر انتخابات ایران بودند با وجود چراغ سبزهای دولت تدبیر اما همچنان به بیمحلی خود ادامه میدادند و حتی با روی کار آمدن بایدن نیز امید برخی از عناصر داخلی غربگرا ناامید شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری مذاکرات با مشی تازهتری ادامه پیدا کرد اما زیادهخواهی آمریکا و نیامدنش بهصورت مستقیم پای میز مذاکرات روند برجام را دچار فرسایش کرد و همچنان در روزهای پایان اسفند 1400 سرنوشت برجام در هالهای از ابهام قرار دارد.

رقابت پیک پنجم کرونا و واکسیناسیون

پیک پنجم کرونا شتابزدهتر از هر پیک دیگری خودش را به کشور رساند؛ این پیک درست در زمانی بود که دولت جدید هنوز به صورت کامل شکل نگرفته بود اما در یک حرکت جهادی و با تولید واکسنهای داخلی در نهایت واکسیناسیون سرعت گرفت و پیک پنجم کنترل شد و میزان تلفات کرونا کاهش چشمگیری پیدا کرد.

علیاف و شاخ و شانه کشیدن برای ایران

آبان 1400 بود که الهام علیاف رئیسجمهور آذربایجان شروع به تهدیدات بیسابقه نسبت به ایران کرد و با گره زدن دستهایش در دستان مزدوران رژیم صهیونیستی تلاش کرد تا در کنار آسیب نظامی به ارمنستان، قدرت نظامی ایران را به سخره بگیرد. این در حالی بود که یک مانور نظامی چند جانبه از سوی ایران و در منطقه مرزی با این کشور؛ خط بطلانی بر تمام هوسرانیهای سیاسی و نظامی علیاف کشید.

اقدام مشروع ایران علیه یک دزدی و قٌلدری

آبان 1400 و درست یک روز قبل از روز دانشآموز و خاطره تسخیر لانه جاسوسی؛ آمریکاییها این بار نفتکش خود را برای نفت دزدی از ایران وارد آبهای دریای عمان کردند نیروی دریای سپاه این بار با هلی برن؛ ارتش سارق را به دام انداخت و خیلی زود آمریکاییها ترسان از این اقدام به عملیات رسانهای دست زدند که البته دنیا میزان حقارت آنها را بهخوبی فهمید.

مطالبهای برای آب

درحالیکه سال گذشته سال کمبود و بحران آب در اقصی نقاط کشور از جمله خوزستان بود، این بار اصفهان و بستر زایندهرود مجالی شد تا مطالبه مردم از حق بهناحق بدل شود و البته با حضور بهموقع رسانه ملی و پوشش صحیح خبری توطئه رسانههای معاند برای ایجاد اغتشاش در اصفهان کاملاً ناکام ماند.

زدی ضربتی؛ ضربتی نوش کن

سالی که گذشت سال تهدیدهای سایبری از جنس همکاری سازمان مجاهدین خلق و اسرائیل بود، هک سایبری پمپبنزینها از مهمترین نمونههای این حمله سایبری بود البته این حملات بیپاسخ نماند و در اندک زمانی گروه سایبری عصای موسی اقدام مقابله گرایانهای با این حرکت انجام داد.

امید به حل مشکلات

اما 1400 با همه فراز و فرودها و تلخیها و شیرینیهایش به ایستگاه اسفند رسید، سالی که طرحهایی نظیر صیانت، بودجه، فرزند آوری، وام ازدواج، گرانیهای افسارگسیخته و... در فضای رسانهای حاشیههای پررنگتر از متنی را پدید آورد اما این سال هرچه بود گذشت و سال نو با امید برای حل مشکلات فرا خواهد رسید.

مانور اقتدار

رزمایش پیامبر اعظم روز 25 آذر 1400 نمایانگر اقتدار نظامی ایران در آبهای نیلگون خلیجفارس، تنگه هرمز و منطقه عمومی استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان با حضور نیروهای زمینی، دریایی و هوافضای سپاه بود، رزمایشی که به نوعی تضمین امنیت برای جمهوری اسلامی در قرن جدید محسوب میشد.