نگاهی به دیدگاه‌های امام خامنه ای در خصوص مسئولیت زن در جامعه؛
چه گروهی به زنان خیانت می كنند؟
امام خامنه ای معتقد اند كه فعالیت اجتماعی، همسری و مادری از مهمترین مسئولیت زنان است و افرادی كه این موضوع را از زنان منع كنند خائن می خوانند
کد خبر: ۳۴۵۴۴
تاريخ: ۲۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۵
این روزها در مورد زنان و مسئولیت آنان بسیار صحبت می شود به گونهای که گفتمان زنان به گفتمان غالب جوامع امروزی تبدیل شده است و از آنجا که نیمی از هر جامعه را زنان تشکیل میدهند، مسائل مربوط به آنان حائز اهمیت است. در طول تاریخ اجحاف های بیشماری در حق زنان صورت گرفته است و همین موضوع باعث شده که امروزه 3 تفکر در برابر مسائل زنان به وجود بیاید، تفکر اول حق اجتماعی برای زن قائل نیست و او را محدود به امور داخل خانه می کند، تفکر دوم اما زن را برابر با مردان می داند و تفکر سوم نظری بینابین این دو دارد. اما به راستی تفکر درست کدام است؟ در این مطلب سعی شده تا جایگاه اجتماعی و مسئولیت زنان را از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار دهیم.

امام خامنه ای معتقدند که فعالیت اجتماعی، همسری و مادری از مهمترین مسئولیت زنان است و افرادی که این موضوع را از زنان منع کنند خائن می خوانند این موضوع در واقع به تفکر اول و دوم بر می گردد. در تفکر اول جامعه سنتی مردسالار که زنان را از تحصیل و فعالیت اجتماعی منع می کند و در تفکر دوم جامعه فمینیستی است که زنان را از مادری و همسری منع می کند. پس از نظر امام خامنه ای هر دوی این گروه ها خائن محسوب می شوند.

برعکس جوامع غربی، اسلام به نقش مادران و زنان در جامعه بسیار تأکید دارد و معتقد است باید مادران جامعه اصلاح شوند تا تاریخ آینده اصلاح شود. در اسلام هرکس زن را به بی سوادی و بی اعتنایی به شرکت در کارهای اجتماعی و مادر بودن و همسر بودن تشویق کند، خیانت کرده است. (در دیدار با گروهی از خواهران، 21/12/63)

ایشان مسئولیت حضور در جامعه و رفع مشکلات را مسئولیت مشترک زنان و مردان می دانند و بر مسئولیت اختصاصی زن اشاره می کنند.

البته مسئولیت هایی هست که مشترک است. همان طور که گفتیم مسئولیت حضور در جامعه و فهمیدن دردهای عمومی جامعه و سعی در علاج دردهای عمومی جامعه، مخصوص مرد و مخصوص زن نیست؛ زن ها هم نمی توانند شانه شان را از این مسئولیت خالی کنند. اگر زن ها باید در این زمینه کاری انجام بدهند، البته باید انجام بدهند -محدودیتی هم وجود ندارد- اما مسئولیت های اختصاصی هم یعنی آن کاری هم که خدای متعال به حسب طبیعت به عهده ی زن قرار داده، مهم است. (در دیدار با گروه کثیری از زنان نخبه،13/04/86)

(در عرصه فعّالیتهای اجتماعی و سیاسی و علمی و فعّالیتهای گوناگون) زنِ مسلمان مثل مردِ مسلمان حق دارد آنچه را که اقتضای زمان است، آن خلأیی را که احساس می کند، آن وظیفهای را که بر دوش خود حس میکند، انجام دهد. چنانچه دختری مثلاً مایل است پزشک شود، یا فعالیت اقتصادی کند، یا در رشتههای علمی کار کند، یا در دانشگاه تدریس کند، یا در کارهای سیاسی وارد شود یا روزنامهنگار شود، برای او میدانها باز است. به شرط رعایت عفّت و عفاف و عدم اختلاط و امتزاج زن و مرد، در جامعه اسلامی میدان برای زن و مرد باز است. شاهد بر این معنا، همه آثار اسلامی است که در این زمینهها وجود دارد و همه تکالیف اسلامی است که زن و مرد را به طور یکسان، از مسؤولیت اجتماعی برخوردار می کند. این که می فرماید: «من اصبح لا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»، مخصوص مردان نیست؛ زنان هم باید به امور مسلمانان و جامعهی اسلامی و امور جهان اسلام و همه مسائلی که در دنیا می گذرد، احساس مسؤولیت کنند و اهتمام نمایند؛ چون وظیفه اسلامی است(. ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۷۵)

ایشان معتقدند که مسؤولیّت اجتماعى زن با انجام مسؤولیّت خانوادگى نفی نمیشود و زن بسته به توانایی خویش می تواند این دو مسئولیت را در موازات یکدیگر انجام بدهد.

خانمها اگر گفته می شود که مسؤولیّتهاى خانوادگى دارند، یعنى مسؤولیّت امور داخلى خانه این به معناى این نیست که مسؤولیّت اجتماعى از دوش اینها برداشته است. بایستى این مسؤولیّت را هم حفظ کنند و هر مقدارى که با وجود حفظ این مسؤولیّت توانایى دارند، آن توانایى را به مسؤولیّتهاى اجتماعى و سیاسى هم ضرب کنند. 04/12/63

ایشان در نکته ای بسیار مهم به بحث واجب عینی و کفایی در حضور اجتماعی زن می پردازند و بر توجه مسئولیت های همسری و مادری زن تأکید می کنند.

«خانم ها فعالیت اجتماعی شان را بکنند، منتها با حفظ جنبه ی خانهداری. البته من نمی گویم که همه ی زن ها باید خانه دار باشند نه، ممکن است خانم هایی باشند که در کارهای مختلف، مسئولیت های مختلف اجتماعی به وجود آن ها نیاز شدید باشد، مجبور هم باشند و فرضا مبالغی از وقتی را که صرف خانواده ممکن است بکنند در آن کارهای حساس صرف کنند برای آن ها شاید واجب عینی هم باشد، شاید واجب عینی یا کفایی باشد در مواردی، در این شکی نیست، اما این فراموش نشود که فعالیّت اجتماعی، فعالیت سیاسی، درس خواندن، درس گفتن نباید رقیب و مزاحم همسر بودن و مادر بودن زن به حساب بیاید؛ و زن با اخلاق انقلابی و اسلامی خودش می تواند سازنده ی مرد و سازنده ی نسل های آینده باشد.» (در دیدار با گروهی از بانوان کشور 21/12/63)