احمد کریمی اصفهانی :
انتقال سازمان فرش به وزارت میراث فرهنگی مشکلات این صنعت را افزایش می‌دهد
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران اظهار داشت: زادگاه فرش در دنیا ایران است اما کشورهای دیگر هم اهمیت این صنعت را به خوبی دریافته‌اند. اردوغان، رئیس جمهور ترکیه رأساً وارد شده و گفته که صادرات فرش را افزایش خواهند داد و برای این کار برنامه‌هایی دارند برای مثال با هزینه‌های نازل، وام می‌دهند.
کد خبر: ۳۴۵۱۵
تاريخ: ۲۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۵
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران اظهار داشت: زادگاه فرش در دنیا ایران است اما کشورهای دیگر هم اهمیت این صنعت را به خوبی دریافتهاند. اردوغان، رئیس جمهور ترکیه رأساً وارد شده و گفته که صادرات فرش را افزایش خواهند داد و برای این کار برنامههایی دارند برای مثال با هزینههای نازل، وام میدهند.

احمد کریمی اصفهانی در نشست خبری در مورد رفع تعهدات ارزی صادرات فرش اظهار داشت: فرش، کالایی نیست که بعد از رفتن به کشور دیگر به فروش برسد بلکه به صورت امانی در آنجا میماند و ممکن است فروش آن سالها طول بکشد. بنابراین تعهد ارزی آن نمیتواند مثل بقیه کالاها باشد. سازمان برنامه باید برای هر اشتغال 300 میلیون تومان هزینه کند. برای صنعت فرش که میزان زیادی از اشتغال را ایجاد میکند، منطقی است که تعهد ارزی وجود نداشته باشد.

وی افزود: ما دهها مشکل داریم که تاکنون 300 نامه صادره به وزارتخانه داشتهایم. انتقال فرش از وزارت صمت به وزارت میراث فرهنگی مشکلات این صنعت را افزایش میدهد.

کریمی اصفهانی در پاسخ به سوالی در مورد صادرات به صورت قاچاق گفت: صادرات قاچاق نداریم ولی واردات قاچاق وجود دارد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران اضافه کرد: ما در مورد ساختار، مطالعه و صحبت زیادی کردهایم اما عملیاتی نشده است.

کریمی اصفهانی در پاسخ به سوالی درباره مهاجرت طراحان فرش ایران به کشورهایی مانند ترکیه بیان کرد: زادگاه فرش در دنیا ایران است اما کشورهای دیگر هم اهمیت این صنعت را به خوبی دریافتهاند. اردوغان، رئیس جمهور ترکیه رأساً وارد شده و گفته که صادرات فرش را افزایش خواهند داد و برای این کار برنامههایی دارند. برای مثال با هزینههای نازل، وام میدهند. آمریکا رأساً صنعت فرش را تحریم کرده، یعنی به خوبی متوجه اهمیت آن شده است اما در داخل توجه زیادی به این موضوع نمیشود.

وی افزود: موضوع دیگر، تصاحب بازارها است. وزارت امور خارجه در این مورد باید ورود کند تا بتوانیم در کشورهای مختلف بازار خود را داشته باشیم. در حال حاضر رقبای ما از ما سبقت میگیرند و امتیازاتی میدهند که در اینجا وجود ندارد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران در مورد انتقال سازمان فرش وزارت صنایع دستی و میراث فرهنگی تاکید کرد: هیچ مشورتی با بخش خصوصی در این رابطه نشده و حتی هیچ جلسه رسمی برای گرفتن نظرات کارشناسی برگزار نکردهاند که ما با این انتقال مخالف هستیم.