سفیر ایران در مسکو:
سند همکاری ایران و روسیه به تصویب مجلس خواهد رسید
سفیر ایران در روسیه تاکید کرد: کلیات نقشه راه همکاری ایران و روسیه در قالب یک توافقنامه به‌زودی به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده و بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.
کد خبر: ۳۴۲۴۲
تاريخ: ۰۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۸
سفیر ایران در روسیه تاکید کرد: کلیات نقشه راه همکاری ایران و روسیه در قالب یک توافقنامه بهزودی به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده و بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.

به گزارش ایسنا، کاظم جلالی با بررسی ابعاد جدید قرارداد بلندمدت همکاری ایران و روسیه یادآور شد که از سال ۲۰۰۱ سند ۲۰ ساله همکاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از سوی دو دولت هم امضاء شد و در ۲۰ سال گذشته بر اساس این سند، همکاری میان دو کشور صورت گرفت.

وی با اشاره به مکانیزم تمدید این سند که هرسال یکبار اتفاق میافتاد، افزود: ما تا سال ۲۰۲۶ این سند را در دستور کار خواهیم داشت ولی نیازمندِ روزآمد شدن نیز بودیم. برایناساس، مسئله روزآمدی مورد تاکید رهبران دو کشور قرار گرفت و توافق شد این کار اجرایی گردد؛ لذا در سفارت جمهوری اسلامی چندین ماه صرف وقت شد تا پیشنویس سند آماده شده و در تهران مورد بررسی قرار گیرد.

جلالی در گفتوگو با رادیو گفتوگو ادامه داد: بر اساس پیگیریهای وزارت امور خارجه، در نخستین دیدار رؤسای جمهور دو کشور، این سند همکاری مبادله خواهد شد. قرار است پیشنویس سند از سوی جمهوری اسلامی ایران آماده و به طرف روسی ارائه شود تا نظرات خود را اعمال کرده و در صورت نیاز به یک کمیسیون مشترکارجاع و سند در نهایت مورد موافقت دو کشو قرار میگیرد.

سفیر ایران در روسیه یادآوری کرد: چون این سند در قالب موافقتنامه است، قاعدتاً باید به مجلس شورای اسلامی رفته و [مورد تصویب قرار گیرد]. رسانههای غیر خیرخواه که خواستار گسترش روابط دو کشور نیستند نیز گاه مواردی را درباره این سند مطرح کرده و گمانهزنی میکنند و حتی به جزئیاتی ورود می کنند که در این موافقتنامه درج نشده است.