کارشناس بازار مسکن:
مسکن ملی باید در شهرهای پرتقاضا ساخته شود
کارشناس بازار مسکن گفت: مسکن ملی باید در استان هایی با تقاضای بسیار زیاد ساخته شود نه اینکه در استان ها یا شهرهایی که تقاضایی ندارد این پروژه به اجرا درآید.
کد خبر: ۳۴۰۷۳
تاريخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۷
کارشناس بازار مسکن گفت: مسکن ملی باید در استان هایی با تقاضای بسیار زیاد ساخته شود نه اینکه در استان ها یا شهرهایی که تقاضایی ندارد این پروژه به اجرا درآید.

سید محمود فاطمی عقدا، کارشناس حوزه مسکن در گفتوگو با خبرنگار نما، درباره تأثیرگذاری طرح جهش تولید مسکن بر رونق بازار مسکن و افزایش قدرت خرید خانه توسط مردم اظهار داشت: دولت با ایجاد شرایط ثبتنام در طرح جهش تولید مسکن قصد دارد تقاضا در هر استان را بسنجد و بر این اساس برنامهریزی کند، اما دولت واقعاً برای تأمین زمین در کلان شهرها با مشکلات اساسی مواجه است.

وی بر ضرورت تعامل بیشتر دولت و بخش خصوصی برای تحقق هدف ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: با برنامهریزی برای احداث شهرک های اقماری و شهرهای جدید می توان بارگذاری جمعیت را انجام داد. ضمن این که دولت باید با سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعامل با این گروه بحث تولید مسکن را عملی کند.

وی در رابطه با استقبال یا عدم استقبال افکار عمومی از طرح جهش تولید مسکن این چنین عنوان کرد: برای ایرانی ها تفاوتی ندارد مسکن مهر ساخته شود یا مسکن ملی؛ ایرانی ها به آپارتماننشینی عادت کرده اند و موضوع مهمی نیست؛ زیرا تنها دغدغه مردم، خانه دار شدن است و مشکل عمده کشور در مسیر خانه دار کردن مردم، کمبود مسکن است و باید این کمبود حل شود.

این کارشناس حوزه مسکن پیشنهاد کرد که مسکن ملی باید در استان هایی با تقاضای بسیار زیاد ساخته شود نه اینکه در استان ها یا شهرهایی که تقاضایی ندارد این پروژه به اجرا درآید و شهرهای پرتقاضا به حال خود رها شود. همچنین بهتر است که دولت از طریق ثبتنام مردم، پایش دقیقی انجام دهد و آمار دقیقی از سراسر کشور را در اختیار داشته باشد.