كمبود برق، یادگاری برجام برای دولت رئیسی
اگر دولت یازدهم بخاطر توافق برجام صنعت هسته ای كشور را به صورت كامل تعطیل نكرده بود و ما در مقیاس صنعتی پیشرفت كرده بودیم، حالا به یكی از صادركننده های برق تبدیل شده بودیم نه اینكه با كمبود برق در كشور دست به گریبان باشیم
کد خبر: ۳۴۰۴۵
تاريخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۳
مصطفی پاکی- از جمله کارکردهای مهم استفاده صلحآمیز از انرژی هسته ای،ساخت راکتورهای هستهای برای تولید برق است، در کشورمان تنها نیروگاه هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر است که اگر واحدهای دوم و سوم آن به بهره برداری می رسید ، می توانست بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید برق در کشور را تامین کند، اما متاسفانه با روی کار آمدن دولت تدبیرو امید این نیروگاه در پروسه ی مذاکرات قرار گرفت و تقریبا تولید برق هسته ای با برجام تعطیل شد و عدم پیگیری دولت یازدهم در به نتیجه رسیدن مذاکرات باعث شد تا ما فقط در روزهای آخر دولت شاهد خاکبرداری و بتنریزی در بخشهایی اولیه اجرای آن باشیم. اینکه کشور ما به برق هسته ای نیازمد است نتیجه ی سیاسی بازی یک گروه و یا جریان سیاسی خاص در کشور نیست بلکه نیاز مهمی است که در کشور وجود دارد. تولید برق هستهای 8 برابر ارزانتر از برق های فسیلی برای کشور تمام می شود، در حال حاضر بیشتر کشورها نیاز برق خود را از طریق انرژی هسته ای تامین میکنند

فرانسه حدوداً (75 درصد)، بلژیک (52 درصد)، مجارستان(44درصد)، سوئیس و سوئد (38 درصد) ، آمریکا 20 درصد از تولید برق خود را از طریق منابع هسته ای تامین می کنند این در حالی است که کشور ما تنها 2 درصد برق خود را از طریق انرژی هسته ای تامین می کند

سال ها وقت و منافع ملی کشور معطل برجامی ماند که نه تنها تحریمها را لغو نکرد بلکه ما را از انواع پیشرفتها بازداشت. کم کاری 8 سال گذشته در افزایش ظرفیت برق هسته ای کشور بی تأثیر از برجام هسته ای نبود،برجامی که با پذیرش بی کم کاست انتظارات دیکته شدهی آمریکا در قالب یک سند همکاری از سوی ایران مواجه شد و باعث شد تا دولت یازدهم نسبت توسعه انرژی هسته ای عملکرد بسیار ضعیفی داشته باشد.

غرب تمامی توان خود را در قالب توافق نامه ها به کار بست تا کشور را از پیشرفت باز دارد ، نمونه های بارز این توافقات را می توان در توافق پاریس و برجام مشاهده کرد. غرب در توافق پاریس خواستار عدم ساخت پالایشگاه و نیروگاه توسط کشورمان بود و در توافق برجام هم خواست تا کشور نتواند از فناوری هستهای در مقیاس صنعتی بهرهمند شود و نتواند انرژی هسته ای تولید کند.

اگر دولت یازدهم بخاطر توافق برجام صنعت هسته ای کشور را به صورت کامل تعطیل نکرده بود و ما در مقیاس صنعتی پیشرفت کرده بودیم، حالا به یکی از صادرکننده های برق تبدیل شده بودیم نه اینکه با کمبود برق در کشور دست به گریبان باشیم.