بررسی نقش جبهه غربی-عبری در ناآرامی‌های لبنان؛
ابطال رأی اولیه دادگاه می‌تواند متضمن آینده امن در لبنان باشد
ابطال رأی اولیه دادگاه می‌تواند متضمن آینده امن در لبنان باشد در غیر این صورت طرح ایجاد اختلاف داخلی و تولید تنش در این کشور بخشی از پازل آمریکا برای ایجاد آشوب در منطقه غرب آسیا است تا از این طریق آمریکا و اسرائیل بتوانند نفسی در منطقه تازه کنند و نسبت به بازیابی نقش از دست ‌رفته خود در منطقه وارد عمل شوند.
کد خبر: ۳۴۰۲۶
تاريخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۶
احمد حافظی- رأی قاضی دادگاه انفجار بیروت طی روزهای اخیر منجر به ایجاد تنش در لبنان شده است، این انفجار که البته نقش صهیونیستها و جریان غربی-عبری را در آن نباید نادیده گرفت با حضور امانوئل مکرون در همان روزهای نخست انفجار بر ویرانههای بندر بیروت بیش از بیش قوت میگیرد. این در حالی است که قاضی دادگاه رأی مقدماتی را به زیان جنبش امل و حزبالله صادر کرده است و یکی از مقامات امل را درگیر جدی این ماجرا دانسته است. جنبش امل و حزبالله لبنان این رأی را نپذیرفته و معتقد به تغییر قاضی هستند.

در این میان آمریکاییها کمک مالی به لبنان را منوط به باقی ماندن قاضی در صدر دادگاه کردهاند؛ پیدا و پنهان نقش آمریکا درست در همین نقطه مشخص میشود. نقطهای که رسانههای مرتبط با غرب نیز در شورتر کردن این اوضاع با معرفی جنبش امل، حزبالله لبنان و فالانژها یا کتائب بهعنوان مقصران اصلی ماجرای بندر بیروت به شیطنت میپردازند.

دراینبین و در روزهای آخر هفتهای که گذشت طرفداران جنبش امل به خیابانهای بیروت آمدند و صحنه جدی و خشونت باری از درگیریها در بیروت رخ داد، حرکت معترضان به سمت قصرالعدل و تیراندازی تکتیراندازهای جعجع که حامیان سمیر جعجع از عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی هستند و مانعشدن آنها در مقابل حرکت معترضین؛ صحنه اعتراضات را به خشونت و کشتار کشاند. در جریان تیراندازی اخیر چند تن از عشیره بقاع به شهادت رسیدند که همین امر سبب شد تا اهالی این عشیره به خونخواهی شهدا با اسلحه وارد میدان شوند. اعتراضات اخیر لبنان و تولید تنش با پشتیبانی جبهه غربی-عبری ممکن است سبب درگیریهای گسترده در لبنان شود دولت نجیب میقاتی این بار آزمون سختی پیش رو دارد، ابطال رأی اولیه دادگاه میتواند متضمن آینده امن در لبنان باشد در غیر این صورت طرح ایجاد اختلاف داخلی و تولید تنش در این کشور بخشی از پازل آمریکا برای ایجاد آشوب در منطقه غرب آسیا است تا از این طریق آمریکا و اسرائیل بتوانند نفسی در منطقه تازه کنند و نسبت به بازیابی نقش از دست رفته خود در منطقه وارد عمل شوند.